[Betovios Logo] Τι καινούριο υπάρχει στην Blogoσφαιρα - Ιατρικές Ειδήσεις - Επικοινωνία

Μάθετε Για Την Αειφορο Αναπτυξη

Η στρατηγική για την Αειφόρο Ανάπτυξη, που εγκρίθηκε το 2001 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αναθεωρήθηκε το 2005, συμπληρώνεται, μεταξύ άλλων, από την αρχή της ένταξης των περιβαλλοντικών προβληματισμών στις ευρωπαϊκές πολιτικές που έχουν αντίκτυπο στο περιβάλλον. ...

Το «Ίδρυμα για το Παιδί και την Οικογένεια» συνεργάζεται με την UNESCO στο πρόγραμμα «Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη» που άρχισε να εφαρμόζεται το 2005 και θα ολοκληρωθεί ως το 2014, κατά τη διάρκεια δηλαδή της Διεθνούς Δεκαετίας Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη. ...

Επιτροπή για την εκπόνηση Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη, συγκροτήθηκε με απόφαση του υπ ...

Οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα αυτό λαμβάνει MA in Διεθνών Υποθέσεων από την American University και MA στη Φυσικών Πόρων και την Αειφόρο Ανάπτυξη από το Πανεπιστήμιο για την Ειρήνη ...

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αειφόρο ανάπτυξη στη Philips, επισκεφθείτε τη διεθνή ιστοσελίδα ...

Ποια η σχέση μεταξύ Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) και Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Ε.Α.Α.) ...

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Εισαγωγή Ένα έτος μετά την παγκόσμια διάσκεψη κορυφής για την αειφόρο ανάπτυξη () Παγκόσμια συνεργασία για την αειφόρο ανάπτυξη Στρατηγική υπέρ της αειφόρου ανάπτυξης () Επισκόπηση της πολιτικής περιβάλλοντος για το 2003 ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟ ...

Νέοι Θεσμοί για την Αειφόρο Ανάπτυξη: Το Δημοτικό Εργαστήρι της Αειφόρου Ανάπτυξης ως Μελέτη Περίπτωσης ...

Η Συμβολή της Μη-τυπικής Εκπαίδευσης στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη: Το Παράδειγμα των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ...

Στον ίσκιο του Ήσκιου: Επιστημονική συνάντηση για την αειφόρο ανάπτυξη σε καιρούς οικονομικού και περιβαλλοντικού στρες ...

Τον Ιούνιο του 2001, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Γκέτεμποργκ, οι πολιτικοί ηγέτες της Ευρώπης ενέκριναν μια στρατηγική για την αειφόρο ανάπτυξη και πρόσθεσαν μια περιβαλλοντική διάσταση στη διαδικασία της Λισσαβώνας για την απασχόληση, την οικονομική μεταρρύθμιση και την κοινωνική συνοχή ...

Η Ε.Ε εφαρμόζει έμπρακτα την Agenda 21, το διεθνές «σχεδιάγραμμα» της πορείας προς την αειφόρο ανάπτυξη, και υποβάλλει κάθε χρόνο έκθεση προόδου στην Επιτροπή Αειφόρου Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UN Commission on Sustainable Development ή ...

Είναι γεγονός ότι οι νέες αντιρρυπαντικές τεχνολογίες συμβάλλουν προς την πρόοδο και την αειφόρο ανάπτυξη ...

Εξίσου σημαντική υπήρξε και η παγκόσμια σύνοδος κορυφής για την αειφόρο ανάπτυξη στο Γιοχάνεσμπουργκ (26 Αυγούστου – 4 Σεπτεμβρίου 2002) ...

ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ (Διεθνής Παρέμβαση για την Αειφόρο Ανάπτυξη και την Ποιότητα Ζωής) Σπύρου Δοντά 10, Τ.Κ ...

Στα νέα προγράμματα σπουδών των Γυμνασίων που θα τα εφαρμόσουν πιλοτικά, εισάγεται ως υποχρεωτικό διδακτικό-θεματικό πεδίο και το «περιβάλλον και εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη». ...

Επιχειρησιακό σχέδιο για την εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη: Οριζόντια σύνδεση και συνέργια των παραδοτέων Π2-Π4 ...

Οι στρατηγικές ενσωμάτωσης κάθε τομέα που αναπτύσσονται κάτω από το Cardiff, είναι επομένως, ένας από τους τρόπους για την εφαρμογή των περιβαλλοντικών στόχων της Στρατηγικής για την Αειφόρο Ανάπτυξη. ...

Το ΥΠΕΧΩΔΕ ανέλαβε το έργο του συντονισμού των συναρμόδιων Υπουργείων και φορέων, των κοινωνικών εταίρων και των ενεργών πολιτών για την κατάρτιση της Εθνικής Στρατηγικής για την Αειφόρο Ανάπτυξη, υπό το φως της αναθεωρημένης Στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ...

Για το λόγο αυτό σας καλούμε να συμμετάσχετε στη δημόσια διαβούλευση και να υποβάλετε ηλεκτρονικά μέχρι τις 20 Ιανουαρίου τις προτάσεις σας, τις οποίες θα λάβουμε υπ' όψιν κατά τη σύνταξη της αναθεωρημένης Εθνικής Στρατηγικής για την Αειφόρο Ανάπτυξη. ...

Ουσιαστικά στη Διάσκεψη για την Αειφόρο Ανάπτυξη στο Γιοχάνεσμπουργκ συγκρούστηκαν από τη μια οι περιβαλλοντολόγοι και από την άλλη οι οικονομολόγοι της νεοφιλελεύθερης σχολής ...

Λιαράκου, Γ., & Φλογαΐτη, Ε., Από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη, Νήσος, Αθήνα 2007 ...

Όπως αναφέρει ο Νίκος, μπορείς επίσης καλύτερα να πεις πλαίσιο του Γκέτεμποργκ για την αειφόρο ανάπτυξη, είναι πιο ξεκάθαρο και αποφεύγεις τη σύγχυση. ...

Το Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη είναι ομοσπονδία Μεσογειακών Μη Κυβερνητικών Oργανώσεων (ΜΚΟ) που ασχολούνται με θέματα περιβάλλοντος και ανάπτυξης ...

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για την αειφόρο ανάπτυξη και για κρίσιμα περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα της Μεσογείου με εκστρατείες ενημέρωσης, εκδόσεις, εκθέσεις, παρουσιάσεις, κλπ ...

Είναι μέλος της MAP/UNEP και έχει διαπιστευτεί από τη διεθνή Συνθήκη των Ηνωμένων Εθνών κατά της Ερημοποίησης (UNCCD) όπως και από την Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Αειφόρο Ανάπτυξη (UNCSD) ...

Τα πιο ορατά αποτελέσματα της Διάσκεψης ήταν ο σχεδιασμός και η ομόφωνη συμφωνία στη "Διακήρυξη της Θεσσαλονίκης", η οποία παρουσιάστηκε στην Επιτροπή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Αειφόρο Ανάπτυξη (UNCSD) στη Νέα Υόρκη και μια σειρά θέσεων που περιέχονται στον τόμο των πρακτικών του Συνεδρίου (900 σελ.) ...

Η παρούσα ανακοίνωση ανταποκρίνεται σε αυτό το αίτημα και αποτελεί συνεισφορά στην επεξεργασία των θέσεων που θα υποστηρίξει η ΕΕ στην παγκόσμια διάσκεψη κορυφής για την αειφόρο ανάπτυξη που πραγματοποιήθηκε στο Γιοχάνεσμπουργκ το 2002. ...

Η σύνοδος κορυφής του 2012 στη Βραζιλία, θα επιδιώξει να εξασφαλίσει μια ανανεωμένη δέσμευση για την αειφόρο ανάπτυξη και την αξιολόγηση της προόδου που σημειώθηκε τις τελευταίες δύο δεκαετίες με δύο βασικούς τομείς εστίασης: ...

Όλα τα γνωστικά αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών, οφείλουν να ασχοληθούν με θέματα σχετικά με το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη ...

Τα εθνικά συμβούλια για την αειφόρο ανάπτυξη και άλλοι σχετικοί φορείς να δίδουν στην εκπαίδευση, την ευαισθητοποίηση των πολιτών, και την κατάρτιση, ένα κεντρικό ρόλο για δράση που συμπεριλαμβάνει καλύτερο συντονισμό μεταξύ των σχετικών εθνικών υπουργείων και άλλων φορέων, συμπεριλαμβανομένων και σημαντικών ομάδων ...

Από την Κυβέρνηση της Ελλάδος να παρουσιάσει τα αποτελέσματα αυτής της Διάσκεψης στην Επιτροπή για την Αειφόρο Ανάπτυξη στην Έκτη Συνεδρία τον Απρίλιο του 1998. ...

Η στρατηγική για την αειφόρο ανάπτυξη, που εγκρίθηκε το 2001 και αναθεωρήθηκε το 2005, συμπληρώνεται, μεταξύ άλλων, από την αρχή της ένταξης των περιβαλλοντικών προβληματισμών στις ευρωπαϊκές πολιτικές που έχουν αντίκτυπο στο περιβάλλον. ...

Η εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη είναι μετεξέλιξη της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης αλλά έχει ευρύτερο προσανατολισμό καθώς συμπεριλαμβάνει την εκπαίδευση για την ειρήνη, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη διαφορετικότητα και την υγεία. ...

Ο κλάδος είναι υπεύθυνος για το συντονισμό της συνεισφοράς της Υπηρεσίας Ενέργειας στην Εθνική Στρατηγική για την Αειφόρο Ανάπτυξη, για την οποία αρμόδια αρχή είναι η Υπηρεσία Περιβάλλοντος ...

Κλιματικές Αλλαγές και Ενέργεια-Δημόσια Ακρόαση για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη.pdf ...

Στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΕΑ) η διάσταση της κοινωνίας αφορά την κατανόηση των κοινωνικών θεσμών και του ρόλου τους στην αλλαγή και την ανάπτυξη, καθώς επίσης και των δημοκρατικών και συμμετοχικών συστημάτων που επιτρέπουν την επιλογή των κυβερνήσεων, την έκφραση γνώμης, τη διαμόρφωση συναινέσεων και την επίλυση των διαφορών ...

Για τον καλύτερο συντονισμό των προσπαθειών προώθησης της ΕΕΑ η δεκαετία 2005-2015, με πρωτοβουλία της UNESCO, έχει ανακηρυχθεί ως «Δεκαετία της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη» ...

Το νέο δελτίο αειφόρου ανάπτυξης επικεντρώνεται στα ληφθέντα μέτρα, με σκοπό την βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και δίνει μια επικαιροποιημένη επισκόπηση των μέτρων και των διαχειριστικών συστημάτων που έχουν ήδη εφαρμοστεί από τη Wilo, με σκοπό την αειφόρο ανάπτυξη ...

Η Wilo επί σειρά ετών έχει δεσμευτεί στην ανάπτυξη ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων και στην λειτουργία της κατά τέτοιο τρόπο που να προωθεί την αειφόρο ανάπτυξη ...

Οι περιπέτειες της διεθνούς κοινότητας στα σημερινά ρυπογόνα μονοπάτια της ενέργειας προκάλεσαν αλυσιδωτές κοινωνικοοικονομικές αντιδράσεις και ώθησαν κυβερνήσεις και διεθνείς οργανισμούς στην αναθεώρηση της στρατηγικής τους για την αειφόρο ανάπτυξη ...

Αποτελεί, συνεπώς, μονόδρομο ανάπτυξης το «επιχειρείν περιβαλλοντικά», ο συνδυασμός δηλαδή της πράσινης επιχειρηματικότητας με την αειφόρο ανάπτυξη. ...

Παράγραφος 38 του σχεδίου Εφαρμογής, της παγκόσμιας Συνόδου Κορυφής για την αειφόρο ανάπτυξη της γεωργίας. ...

Βασικό ζητούμενο στην αειφόρο ανάπτυξη είναι η ευαισθητοποίηση και εναρμόνιση στους στόχους της από όλα τα επίπεδα της κοινωνίας (κράτος, παραγωγικοί κλάδοι, επιχείρηση, τοπική κοινωνία) ...

Εκτός από τη διατήρηση της πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς, η ανακαίνιση και η ανακατασκευή της υπάρχουσας κτιριακής υποδομής, συνεισφέρει στην αειφόρο ανάπτυξη επεκτείνοντας τη διάρκεια ζωής των κτιρίων ...

Στο Άρθρο 2 της Συνθήκης του Άμστερνταμ (1997) γίνεται λόγος για «αρμονική ισόρροπο και αειφόρο ανάπτυξη των οικονομικών δραστηριοτήτων» (European Communities, 1999) ...

Κριτική στην αειφόρο ανάπτυξη, ως συντηρητική, μερική και αποσπασματική, έχει ασκήσει και ο κύριος διαμορφωτής της έννοιας της αξιοβίωτης ολοκληρωμένης ανάπτυξης , Δημήτρης Ρόκος. ...

Βασίλης Παππάς, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας: Ο χωροταξικός σχεδιασμός προϋπόθεση για μια αειφόρο ανάπτυξη ...

Μέσα από προϊόντα και υπηρεσίες που εστιάζουν στην αειφόρο ανάπτυξη, συνεισφέρουμε στη βελτίωση και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στον πλανήτη. ...

Ο απώτερος στόχος της στρατηγικής που υιοθετεί το πρόγραμμα είναι η αλλαγή των αναπτυξιακών σχημάτων στην κοινότητα ώστε τελικά να ακολουθηθεί ο δρόμος που οδηγεί στην αειφόρο ανάπτυξη ...

Κάλεσε επίσης την Επιτροπή να ασχοληθεί με τη συνεισφορά της Ένωσης στην αειφόρο ανάπτυξη σε διεθνές επίπεδο ...

Με στόχο η παγκοσμιοποίηση να συμβάλει στην αειφόρο ανάπτυξη, οι συγκεκριμένες οικονομικές δράσεις που έχει αναγγείλει η Επιτροπή είναι οι εξής: ...

Κινητό · Βρείτε φίλους · Εμβλήματα · Άτομα · Σελίδες · Σχετικές πληροφορίες · Διαφήμιση · Δημιουργία σελίδας · Ανάπτυξη · Θέσεις εργασίας · Προσωπικό απόρρητο · Όροι · Βοήθεια ...

Η χρήση της λέξης «Αειφορία» βασίζεται στον εξής κλασικό ορισμό: «Η ανθρωπότητα έχει την ικανότητα να καταστήσει την Ανάπτυξη Αειφόρο - να ανταποκριθεί στις ανάγκες του σήμερα χωρίς να διακυβεύεται η δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες» ...

Η αειφόρος ανάπτυξη βασίζεται σε τρεις πυλώνες : την οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική ανάπτυξη και την περιβαλλοντική προστασία σε τοπικό, εθνικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο ...

Η εξάλειψη της φτώχειας, η αλλαγή των πρότυπων παραγωγής και κατανάλωσης και διαχείρισης του φυσικού κεφαλαίου ως βάση για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη αποτελούν τους πρωταρχικούς στόχους και τις ουσιώδεις απαιτήσεις της αειφορίας. ...

Προς μεγάλη τιμή του, ο τομέας του χάλυβα ακολουθεί εδώ και αρκετά χρόνια μια ειλικρινή πορεία συνειδητοποίησης και ενημέρωσης και ήδη παρουσιάζει αποτελέσματα και πρακτικές με ουσία στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, στην αλλαγή μεθόδων παραγωγής και στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των κτιρίων ...

Με την εργοστασιακή παραγωγή δομικών στοιχείων, μειώνεται η εξάρτηση από μετακινούμενο και εποχιακό εργατικό δυναμικό, και ενισχύεται η ανάπτυξη τοπικών κοινωνικών δεσμών. ...

Η ανάγκη διατύπωσης ενός σχεδίου για την ολοκληρωμένη και βιώσιμη ανάπτυξη του ελληνικού χώρου είναι, σήμερα, πιο επιτακτική από ποτέ ...

Η βιώσιμη ανάπτυξη προϋποθέτει ανάπτυξη των παραγωγικών δομών της οικονομίας παράλληλα με τη δημιουργία υποδομών για μία ευαίσθητη στάση απέναντι στο φυσικό περιβάλλον και στα οικολογικά προβλήματα (όπως ορίζουν παραδοσιακές επιστήμες σαν τη γεωγραφία ) ...

Ορισμένες από τις τάσεις και τα ζητήματα που απασχολούν τη βιώσιμη ανάπτυξη στην Ευρώπη από τη δεκαετία του 1990 είναι: η προώθηση χρήσης «ενεργειακά καθαρών» μορφών μετακίνησης (π.χ ...

Η αειφόρος ανάπτυξη, η πράσινη ανάπτυξη και η πράσινη οικονομία, ανάμεσα στ' άλλα, μπορούν να αξιοποιούν και τα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία που παρέχει η επιστήμη των περιβαλλοντολόγων μηχανικών , καθώς και τις αρχές της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής . ...

Βιώσιμη ανάπτυξη είναι η βελτίωση της ποιότητας της ζωής μέσα στα πλαίσια της φέρουσας ικανότητας των υποστηρικτικών οικοσυστημάτων (IUCN, UNEP και WWF , 1991). ...

Βιώσιμη ανάπτυξη σημαίνει να βασίζονται οι αναπτυξιακές και περιβαλλοντικές πολιτικές σε μία ανάλυση κόστους-οφέλους και σε μία προσεκτική οικονομική ανάλυση που θα ενδυναμώνει την περιβαλλοντική προστασία και θα οδηγεί σε αυξανόμενα και διατηρήσιμα επίπεδα ευημερίας (World Bank, 1992). ...

Η εκμετάλλευση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως η αιολική , αποτελεί θεμελιώδες ζήτημα για τη βιώσιμη ανάπτυξη. ...

Το 1972 το συνέδριο των Ηνωμένων Εθνών (ΗΕ) για το Ανθρώπινο Περιβάλλον αποτέλεσε ένα σημαντικό βήμα στην ανάπτυξη της έννοιας της βιώσιμης ανάπτυξης ...

Στα χρόνια που ακολούθησαν, η ορολογία εξελίχθηκε σε έννοιες όπως περιβάλλον και ανάπτυξη, ανάπτυξη χωρίς καταστροφή, και περιβαλλοντικά υγιής ανάπτυξη ...

Τελικά, ο όρος οίκο-ανάπτυξη εμφανίστηκε στην επιθεώρηση του Περιβαλλοντικού Προγράμματος των ΗΕ το 1978 ...

Σύμφωνα με αυτό τον ορισμό, βιώσιμη ανάπτυξη είναι η διατήρηση των απαραίτητων οικολογικών διαδικασιών και συστημάτων υποστήριξης της ζωής, η διατήρηση της βιοποικιλότητας και η βιώσιμη εκμετάλλευση των ειδών και των οικοσυστημάτων (European Commission Secretariat General, 2004) ...

Αργότερα, η Παγκόσμια Επιτροπή για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη όρισε πως βιώσιμη ανάπτυξη είναι αυτή που ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να κάνει συμβιβασμούς ως προς την ικανότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους (World Commission on Environment and Development, 1987) ...

Σύμφωνα με τον ορισμό αυτό η βιώσιμη ανάπτυξη παρέχει ένα πλαίσιο για την ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών πολιτικών στις αναπτυξιακές στρατηγικές ξεπερνώντας με αυτό τον τρόπο την αντίληψη πως η περιβαλλοντική διατήρηση μπορεί να επιτευχθεί μόνο σε βάρος της οικονομικής ανάπτυξης ...

Αυτές οι τροποποιήσεις εκφράστηκαν επίσημα στην Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών στο Ρίο το 1992, στην οποία πάνω από 170 χώρες δεσμεύτηκαν πως η έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης αποτελεί τη βασική ιδέα για τη μελλοντική τους ανάπτυξη, υπογράφοντας την « ...

Η Agenda 21 ήταν αποτέλεσμα μίας εκτενούς ανάλυσης του τι χρειάζεται για να επιτευχθεί η βιώσιμη ανάπτυξη ...

Τα 40 κεφάλαιά της πάνω σε περιβαλλοντικά, οικονομικά, κοινωνικά θέματα και θέματα οργάνωσης περιέχουν οδηγίες για την ανάπτυξη διαδικασιών λήψης αποφάσεων με στόχο τη βιωσιμότητα. ...

Η αειφόρος ανάπτυξη - ή βιώσιμη ανάπτυξη - μπορεί να περιγραφεί σαν μία θεωρία «επανενσωμάτωσης του ανθρώπου στη φύση» και ακολουθεί έναν αιώνα όπου επικράτησε η αντίληψη ότι η οικονομική πρόοδος επιτυγχάνεται μόνο μέσα από την έντονη βιομηχανοποίηση , το εμπόριο και την αστικοποίηση ...

Αντιλαμβάνεται τις φυσικές πρώτες ύλες - συμπεριλαμβανομένου και του συστήματος διατήρησης ζωής του πλανήτη - σαν σημαντικά κεφάλαια , των οποίων η ποσότητα και παραγωγικότητα πρέπει να διατηρηθούν ως θεμελιώδης συνθήκη για την ανθρώπινη πρόοδο και ανάπτυξη ...

Περαιτέρω, αυτό που είναι αναγκαίο για τη βιώσιμη ανάπτυξη είναι η μεταβίβαση ενός συνολικού αποθέματος κεφαλαίου, όχι λιγότερο από αυτό που υπάρχει τώρα ...

Σύμφωνα με την ασθενή βιωσιμότητα η ανάπτυξη μπορεί να θεωρηθεί βιώσιμη αν και εφόσον το συνολικό κεφάλαιο παραμένει σταθερό ...

Η προσέγγιση της ΕΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη είναι η λεγόμενη «προσέγγιση των τριών πυλώνων» (οικονομική αποτελεσματικότητα, περιβαλλοντική προστασία, κοινωνική δικαιοσύνη), η οποία προϋποθέτει την ενσωμάτωση των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών πολιτικών ...

Η βιώσιμη ανάπτυξη λαμβάνεται υπόψη ως υπερκείμενη αρχή και αναγνωρίζεται πως η ανάπτυξη μπορεί να θεωρηθεί βιώσιμη εάν και μόνο αν το παραγόμενο αποτέλεσμα από τη χρήση του αποθέματος του κεφαλαίου, δηλαδή η «ευημερία», παραμένει σταθερό ή αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου (GHK, 2002). ...

Κατά πολλούς μαρξιστές , η «πράσινη ανάπτυξη» σε συνθήκες καπιταλισμού δεν είναι παρά μία ευκαιρία για νέες επενδύσεις εις βάρος της εργατικής τάξης , χωρίς ουσιώδη θετικά αποτελέσματα για το περιβάλλον ...

Ως Αειφόρος Ανάπτυξη ορίζεται η «ανάπτυξη που καλύπτει τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες» ...

Η Αειφόρος Ανάπτυξη αποσκοπεί στο να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης των ατόμων διαφυλάσσοντας παράλληλα το περιβάλλον τους σε βραχυπρόθεσμη, σε μεσοπρόθεσμη και, κυρίως, σε μακροπρόθεσμη βάση. ...

Επίσημη υποβολή κειμένου του ΕΠ Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη της περιόδου 2007 - 2013 (ZIP - 3,12 Mb) ...

Συνοπτική Παρουσίαση του ΕΠ Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη της περιόδου 2007 - 2013 (PDF - 87,58 Kb) ...

Είναι σε θέση να αρθρώσει και κριτική βασικές θεωρητικές και εννοιολογικές διαστάσεις που σχετίζονται με το περιβάλλον και την ανάπτυξη, την πρόληψη των συγκρούσεων και οικοδόμησης της ειρήνης ...

Απαιτούνται συνολικές, ολοκληρωμένες και συνεκτικές πρωτοβουλίες από πάνω προς τα κάτω, από την Κυβέρνηση προς την Περιφέρεια και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ώστε να τονωθεί η βιώσιμη ανάπτυξη και να ενισχυθεί η απασχόληση στα ορεινά χωριά ...

Η θέση της Νέας Δημοκρατίας είναι υπέρ του ανοίγματος «κλειστών» επαγγελμάτων, γιατί αυτό μπορεί να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα, την ανάπτυξη, την απασχόληση ...

Η Αειφόρος ανάπτυξη ή Βιώσιμη ανάπτυξη, είναι ένας νέος όρος που χρησιμοποιείται για τη μετάφραση του αγγλικού όρου Sustainable Development, δηλαδή της οικονομικής ανάπτυξης σε συνδυασμό με την προστασία του περιβάλλοντος ...

Η Αειφόρος ανάπτυξη είναι αυτή που καλύπτει τις ανάγκες του σήμερα χωρίς να υπονομεύει τη δυνατότητα των μελλοντικών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες ...

Ο όρος «αειφόρος ανάπτυξη» (sustainable development, développment durable) δηλώνει την προσπάθεια να εξασφαλιστεί διαρκής οικονομική ανάπτυξη, χωρίς εξάντληση των φυσικών πόρων ούτε δυσμενή επίδραση σε οποιαδήποτε κοινωνική ομάδα ...

Το 1987, η παγκόσμια Επιτροπή για το περιβάλλον και την ανάπτυξη (η Επιτροπή Brundtland) διατύπωσε τον ορισμό της βιώσιμης ανάπτυξης: ...

Η πρώτη προσέγγιση πάνω στο θέμα της βιώσιμης ανάπτυξης έγινε κατά τη διεξαγωγή της διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με το περιβάλλον και την ανάπτυξη που διοργανώθηκε στο Ρίο de Janeiro το 1992 που αναφέρεται ως «Συνάντηση κορυφής για την προστασία της γης του Ρίο». ...

Η συμφωνία Ατζέντα 21 παρείχε οδηγίες σχετικά με το ευρύ πεδίο των ζητημάτων πολιτικής που περιβάλλουν τη βιώσιμη ανάπτυξη ...

Οι περιβαλλοντικές ανησυχίες, όπως εκείνες που συνδέονται με τη διαχείριση των πόρων, αποτελούν σημαντικά ζητήματα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη ...

Η βιώσιμη ανάπτυξη είναι συνδεδεμένη με διάφορα άλλα ζητήματα, που απεικονίζουν τις σύνθετες αλληλεπιδράσεις μεταξύ των τριών συστατικών της βιωσιμότητας ...

Περιληπτικά στη διακήρυξη για την Βιώσιμη Ανάπτυξη όπως αποφασίστηκε και υπογράφηκε από τα μέλη που συμμετείχαν, στο Earth Summit του 2002, προέκυψαν περιληπτικά τα ακόλουθα ...

Η επιτροπή για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών ιδρύθηκε το 1992 για να εφαρμόσει τη συμφωνία της Ατζέντα 21 στο Ρίο ...

Η Αφρική συμπεριλαμβάνεται ως θεματική ενότητα της Commission of SD λόγω της ιδιαίτερης σχέσης που έχει με τη γεωργία, την αγροτική ανάπτυξη, το έδαφος, την ξηρασία και την ερήμωση που είναι γνώριμα στις αφρικανικές οικονομίες. ...

Επομένως, οποιαδήποτε προσπάθεια να ξεριζωθεί η ένδεια θα απαιτήσει την αυξανόμενη γεωργική παραγωγή και τη αγροτική ανάπτυξη. ...

Οποιαδήποτε προσπάθεια για να βελτιωθεί η διαχείριση των πόρων και η προστασία του περιβάλλοντος στη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη επομένως πρέπει να περιλαμβάνει αυστηρά μέτρα για τη διαχείριση τους εδάφους ...

Συνδέοντας την προστασία του περιβάλλοντος και την οικονομική ανάπτυξη, οι κυβερνήσεις είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν τους πόρους του εδάφους κατά τρόπο αποδοτικότερο, προωθώντας τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. ...

Το Γραφείο Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, με την υποστήριξη της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας – Θράκης (ΕΣΗΕΜ-Θ) και του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη A CERT, διοργανώνει ημερίδα με θέμα: ...

Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα σε συνεργασία με τους Δήμους Κοζάνης και Εορδαίας και με την υποστήριξη του A CERT Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, διοργανώνει Φόρουμ Πολιτών στις 21 και 22 Ιανουαρίου 2011 στην Κοζάνη και την Πτολεμαϊδα αντιστοίχως ...

Έχουν περάσει επτά χρόνια από τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε το 2000 «έναν νέο στρατηγικό στόχο για την επόμενη δεκαετία : να γίνει η πιο ανταγωνιστική και δυναμική οικονομία της γνώσης παγκοσμίως, ικανή για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη με περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και με μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή» ...

Πάνω απ’ όλα αναγνωρίστηκε ότι η οικονομική ανάπτυξη πρέπει να συμβαδίζει με την κοινωνική συνοχή και την προστασία του περιβάλλοντος ...

Παλαιότερα, πολλοί θεωρούσαν ότι η προστασία του περιβάλλοντος συνεπάγεται χαμηλότερη οικονομική ανάπτυξη αλλά και μείωση του βιοτικού επιπέδου ...

Η περιβαλλοντική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέχει τις κατευθυντήριες γραμμές ούτως ώστε να προωθηθεί η αειφόρος ανάπτυξη παράλληλα με την οικονομική ...

Η αύξηση της ζήτησης επεκτείνεται στην αγορά αυτών των προϊόντων και τεχνολογιών, δημιουργώντας θέσεις εργασίας και οικονομική ανάπτυξη, γεγονός που με τη σειρά του αποτελεί κίνητρο για νέες τεχνολογικές καινοτομίες και επενδύσεις ...

Η Ευρωπαϊκή Ένωση τηρεί πάνω απ’ όλα με συνέπεια την αρχή της «αειφόρου ανάπτυξης», προσπαθώντας να εξισορροπήσει την προστασία του περιβάλλοντος με την οικονομική πρόοδο και την κοινωνική ανάπτυξη ...

Ο όρος «αειφόρος», όπως χρησιμοποιείται στο πρόγραμμα, δηλώνει μια πολιτική και στρατηγική για μια συνεχή οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη που δεν οδηγεί σε καταστροφή του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων από τους οποίους εξαρτώνται οι ανθρώπινες δραστηριότητες ...

Το πρόγραμμα επικαλείται την έκθεση της Διεθνούς Επιτροπής για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη, σύμφωνα με την οποία η αειφόρος ανάπτυξη ορίζεται ως «ανάπτυξη η οποία ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να διακυβεύει την ικανότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιούν τις δικές τους ανάγκες» ...

Σύμφωνα με τον ορισμό που δίνει η επιτροπή Brundtland, η αειφόρος ανάπτυξη είναι η ανάπτυξη που ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος, χωρίς να κάνει συμβιβασμούς ως προς την ικανότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιούν τις δικές τους ...

Η ανάπτυξη κάτω από το 6ο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον των θεματικών στρατηγικών στα βασικά περιβαλλοντικά θέματα θα ενθαρρύνει την ενσωμάτωση δεδομένου ότι οι στρατηγικές είναι θεμελιώδεις και απαιτούν την κοινή δράση από μια ευρεία σειρά τομέων πολιτικής ...

Η ανάπτυξη Δικτύου Αειφόρων Νήσων συνδέεται άμεσα με την ήπια ανάπτυξη των νησιών, τον προγραμματισμό βασικών έργων υποδομής στο νησιωτικό χώρο, τη γενικότερη περιφερειακή αναπτυξιακή πολιτική της χώρας και τους βασικούς στόχους αποκέντρωσης που έχουν τεθεί. ...

Παράλληλα, μπορεί να γίνει το βασικό εργαλείο για προώθηση και κατάρτιση στρατηγικής για την ήπια οικονομική ανάπτυξη και για την προβολή των νησιών του Αιγαίου σε παγκόσμια κλίμακα και να δημιουργήσει τη βάση για επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των νησιών του Αιγαίου. ...

Η διαφθορά, που οδηγεί σε οικονομική κακοδιαχείριση, η απουσία δημοκρατικών θεσμών και η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ορθώνουν εμπόδια στη βιώσιμη ανάπτυξη. ...

Έπειτα από μία δεκαετία μηδαμινής προόδου όσον αφορά την ανάπτυξη και την εξάλειψη της φτώχειας, και ενώ το ΑΙDS και η ξηρασία επιδεινώνουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση, οι φτωχοί του κόσμου προσδοκούσαν σε μεγαλύτερη οικονομική βοήθεια. ...

Από την αρχή της ίδρυσής της, η ΕΠΠ προωθεί δράσεις με σκοπό την ανάπτυξη σε συνδυασμό με την προστασία του περιβάλλοντος ...

Ιούνιος 2002: Η Προπαρασκευαστική Συνάντηση για την αειφόρο ή βιώσιμη ανάπτυξη στο Μπαλί της Ινδονησίας προτείνει την καθιέρωση της Δεκαετίας της Εκπαίδευσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη. ...

Σεπτέμβριος 2002: Η Παγκόσμια Συνδιάσκεψη Κορυφής για την αειφόρο ή βιώσιμη ανάπτυξη (WSSD) στο Γιοχάνεσμπουργκ επιβεβαιώνει τη σημασία της υιοθέτησης της Δεκαετίας της Εκπαίδευσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη, αρχής γενομένης από την 1 ...

Δεκέμβρης 2002: Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών με συναινετικές διαδικασίες λαμβάνει την απόφαση για την υιοθέτηση της Δεκαετίας της Εκπαίδευσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη (2005-2014) και ορίζει την UNESCO ως τον επικεφαλής φορέα για την προώθηση της Δεκαετίας. ...

Διανύοντας τη διεθνής δεκαετία της εκπαίδευσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη 2005-2014 (UNESCO, ESD:2003b), δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εκπαιδεύουμε τον κόσμο του «αύριο», παρέχοντας στα άτομα και στις κοινωνίες, δεξιότητες, απόψεις, γνώσεις και αξίες για να ζήσουν και να εργάζονται με ένα βιώσιμο τρόπο. ...

Πράγματι, το πρόγραμμα για το περιβάλλον της Eυρωπαϊκής Ένωσης αποβλέπει σε μια ανάπτυξη που αντιμετωπίζει τα προβλήματα του παρόντος ...

Για να είναι βιώσιμη, η οικονομική ανάπτυξη πρέπει να αποσυνδεθεί από τις περιβαλλοντικά αρνητικές επιπτώσεις και να βασιστεί σε βιώσιμα πρότυπα κατανάλωσης και παραγωγής ...

Σε συνεργασία με Κυβερνήσεις, Διακυβερνητικούς και Διεθνείς Οργανισμούς και άλλους κοινωνικο-οικονομικούς εταίρους, ασκεί ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη πολιτικών για την προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης στις Μεσογειακές χώρες ...

Το 1990 ιδρύθηκε το Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης (ΜΙΟ) ως ένα δίκτυο ΜΚΟ, σε ένα κοινό πρόγραμμα του ΕΕΒ και της Ελληνικής Εταιρείας σε στενή συνεργασία με το Αραβικό Δίκτυο για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη (Arab Network of Environment and Development - RAED) ...

Το ΜΙΟ-ECSDE έχει συνεισφέρει σημαντικά στην ανάπτυξη ικανοτήτων των Μεσογειακών ΜΚΟ, μέσα από τη διοργάνωση διεθνών εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε περιβαλλοντικά θέματα, στα οποία συμμετέχουν μέλη των Μεσογειακών ΜΚΟ ...

Το ΜΙΟ-ECSDE, ως η κύρια και πιο αντιπροσωπευτική ομοσπονδία ΜΚΟ στη Μεσόγειο, συμβάλλει στην επίτευξη ομοφωνίας ανάμεσα στα μέλη του και προωθεί την κοινή πολιτική ανάμεσα στις ΜΚΟ ενισχύοντας τη συλλογική φωνή οργανώσεων των πολιτών για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη σε διεθνή φόρα και συνέδρια ...

Αναγνωρίζοντας την καθοριστική σημασία της ευαισθητοποίησης και της συμμετοχής για την επίτευξη της κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας στη Μεσόγειο, το ΜΙΟ-ECSDE επενδύει στην έρευνα, ανάπτυξη και βελτίωση των συμμετοχικών διαδικασιών, των σχεδίων και μεθόδων διακυβέρνησης που οδηγούν στην επίτευξη ομοφωνίας μεταξύ των κοινωνικών εταίρων ...

Το MIO-ECSDE ήταν ο Μεσογειακός εταίρος του Ευρωπαϊκού Προγράμματος: "Βιώσιμη Ανάπτυξη για Πόλεις και Περιφέρειες" "Sustainable Development for Cities and Regions -SUDECIR" όπου συμμετείχαν επίσης τρία Ευρωπαϊκά Ινστιτούτα: IEEP-Βρυξέλλες, TAURUS-Γερμανία, STANUM-Αυστρία ...

Το MIO-ECSDE σε συνεργασία με το ΕΕΒ (Ευρωπαϊκό Γραφείο Περιβάλλοντος) και το RAED (Αραβικό Δίκτυο για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη) εκδίδει το τριμηνιαίο ενημερωτικό δελτίο "Βιώσιμη Μεσόγειος" το οποίο ενημερώνει τις ΜΚΟ αλλά και άλλους ενδιαφερόμενους για τα σημαντικά περιβαλλοντικά θέματα που αφορούν στην περιοχή της Μεσογείου ...

Νάξος διατηρεί ακόμη τη φυσιογνωμία της αλλά ταυτόχρονα βρίσκεται σε ένα στάδιο όπου η άναρχη ανάπτυξη απειλεί τους φυσικούς και πολιτιστικούς της πόρους ...

Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να ενισχυθούν η ποιότητα, η ποσότητα, ο αντίκτυπος και η διάρκεια της συνεργασίας για την ανάπτυξη ...

Η αειφόρος ανάπτυξη έχει επομένως τρεις συνιστώσες - οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική - που απαιτούν ισόρροπη πολιτική συνεκτίμηση ...

Η Ευρώπη είναι ο ελκυστικότερος τουριστικός προορισμός στον κόσμο και ο τουρισμός συμβάλλει σε σημαντικό βαθμό στην ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων εργασίας σε αυτήν ...

Οι διαπιστώσεις αυτές συντελούν στην βαθμιαία συνειδητοποίηση ότι η οικονομική ανάπτυξη έχει συγκεκριμένα όρια που προσδιορίζονται από το πεπερασμένο περιβάλλον του πλανήτη ...

Η διάσκεψη για το περιβάλλον και την ανάπτυξη, στο Ρίο το 1992, καθόρισε στόχους και προτεραιότητες της αναγκαίας περιβαλλοντικής και αναπτυξιακής πολιτικής σε διεθνές επίπεδο ...

Η αειφόρος ή βιώσιμη ανάπτυξη (sustainable development) θέτει ως στόχο την ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων, με τρόπο ώστε να καλύπτονται οι ανθρώπινες ανάγκες του παρόντος, ιδιαίτερα αυτές των φτωχότερων στρωμάτων και του Τρίτου Κόσμου, χωρίς να υπονομεύεται η κάλυψη των αναγκών του μέλλοντος ...

Η Αειφόρος Ανάπτυξη αποσκοπεί στο να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης του ανθρώπου, διαφυλάσσοντας παράλληλα το περιβάλλον βραχυπρόθεσμα και, κυρίως, μακροπρόθεσμα ...

Αποσκοπεί επίσης σε μια οικονομική ανάπτυξη η οποία να είναι αποτελεσματική, κοινωνικά δίκαιη και περιβαλλοντικά βιώσιμη ...

Ένα μεγάλο μέρος των δαπανών για έρευνα και ανάπτυξη επενδύονται στην βελτίωση της αποδοτικότητας των προϊόντων ...

Με την γκάμα των προϊόντων υψηλής απόδοσης, η WILO SE θεωρείται οικολογικός πρωτοπόρος στον κλάδο, και αυτό είναι συνυφασμένο με όλη τη διαδικασία προστιθέμενης αξίας: από την ανάπτυξη και την παραγωγή, μέχρι τη λειτουργία της αντλίας από τον πελάτη και την ανακύκλωση της αργότερα. ...

Σύμφωνα με τις αρχές του Ρίο, Ανάπτυξη και Περιβάλλον πρέπει να εξετάζονται μαζί και κάθε ενέργεια που γίνεται για χάρη της ανάπτυξης, πρέπει να εξετάζεται από την πλευρά των περιβαλλοντικών επιπτώσεων προληπτικά ...

Μεγάλη έμφαση επίσης, δίνεται στην συνεργασία των λαών σε όλα τα επίπεδα για να μειωθούν οι ανισότητες που υπάρχουν μεταξύ των ανεπτυγμένων χωρών G8 και των υπο ανάπτυξη χωρών στον τομέα της διαβίωσης και απολαβής φυσικών αγαθών ...

Βασικό στοιχείο της διακήρυξης, είναι να αποτραπεί με κάθε τρόπο η μεταφορά και εναπόθεση τοξικών αποβλήτων σε υπο ανάπτυξη χώρες και ανοικτές θάλασσες και να επιβληθούν αυστηρότατες κυρώσεις σε αυτούς που καταφεύγουν σε τέτοιες δραστηριότητες ...

Είναι προφανές στη διακύρηξη, ότι πολεμικές επιχειρήσεις υποβαθμίζουν το περιβάλλον και ότι η ειρήνη, η ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος είναι αλληλένδετα μεταξύ τους ...

Όρος που δηλώνει μια πολιτική για συνεχή οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη που δεν συνεπάγεται την καταστροφή του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων αλλά, αντιθέτως, εγγυάται την ορθολογική βιωσιμότητά τους ...

Στη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζεται ως «σεβόμενη το περιβάλλον ανάπτυξη», δηλαδή εκείνη που «εγγυάται την περιβαλλοντική βιωσιμότητα» ...

Στην Έκθεση της Παγκόσμιας Επιτροπής για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη (Brundland), η Αειφόρος Ανάπτυξη ορίζεται ως «η ανάπτυξη, η οποία καλύπτει τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να διακυβεύεται η ικανότητα των μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες». ...

Η αειφόρος ανάπτυξη αποτελεί πλέον την βασική παράμετρο στην χάραξη πολιτικών στην ενέργεια, τις μεταφορές, την έρευνα, την γεωργία, την εκπαίδευση, την βιομηχανία και την χωροταξία ...

Για την Ελλάδα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τόσο η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης όσο και η ανάπτυξη εφαρμογών ΑΠΕ ...

Η μεγέθυνση του κλάδου των ΑΠΕ στην Ευρώπη είναι χαρακτηριστική, με κυρίαρχη την συνεχή ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας ...

Σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο παρατηρείται, ιδιαίτερα την τελευταία επταετία, μια έντονη ανάπτυξη της παραγωγής υγρών βιοκαυσίμων για αξιοποίησή τους στις μεταφορές ...

Η πλειονότητα των επιχειρήσεων πιστεύει ότι ο αειφόρος σχεδιασμός και ανάπτυξη είναι απλά μια «καλή πράξη» ...

Μια σημαντική παράμετρος τόσο για την ανάπτυξη του τομέα ενέργειας στην χώρα όσο και για την ορθολογική κατανάλωση είναι η εφαρμογή των κατάλληλων τιμολογίων στην ενέργεια ...

Σχεδιάστηκε από ανθρώπους που ασχολούνται ερευνητικά με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και την ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Λογισμικού και απευθύνεται κυρίως σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που θέλουν να εμπλουτίσουν τα προγράμματα ΠΕ που υλοποιούν στο σχολείο ή τα μαθήματα που διδάσκουν ...

Η δημιουργία αξίας και η κερδοφόρα ανάπτυξη είναι πολύ σημαντικές στο να κρατήσουν τη Syngenta ανταγωνιστική ...

Τα προγράμματα αυτά τα οποία και βασίζονται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και συνεισφορά των συνεργατών, υποστηρίζουν την ανάπτυξη ολοκληρωμένων μακροπρόθεσμων λύσεων, εξετάζοντας πάντα οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα ...

Το ίδρυμα Αειφόρου Γεωργίας της Syngenta: Η εργασία του ιδρύματος της Syngenta για τη βιώσιμη γεωργία, εστιάζει σε γεωργική έρευνα και ανάπτυξη προσανατολισμένη στην ένδεια των φυσικών πόρων ...

 

Alphabetical table of contents:

16 3e 3y 8a 8e 8h 8r 8w 8y a8 ad ae af ag ai ak al am an ao ap ar as at au av ay ba be bi bl bo br bu by ca ce ch ci co cr cy da de dh di do dr dw dy e3 e8 eb ed ef eg ei ek el em en eo ep er es et ex ey f8 fa fe fh fi fl fo fr ft fu fw fy ga ge gh gi gk gl go gr gw gy ha he hf hl ia id ik in io ip is it je jo ka kb ke ki kl ko kr kt kw ky la le li lo ma me mh mi mo mp my na ne ni no nt ny o8 od of oi ok ol om on op or os ox oy pa pe ph pi pl pn po pr pt pw py qu ra re ri ro rw ry sa sc se sh si sk so sp st su sw sx sy ta te th ti to tr ts ty tz vi vo wa wi wk wo wr xa xe xh xi xl xo xp xr xw ya yb yc yd yg yl yp za ze


Copyright © whatgr.com 2012