[Betovios Logo] Τι καινούριο υπάρχει στην Blogoσφαιρα - Ιατρικές Ειδήσεις - Επικοινωνία

Μάθετε Για Τα Ενεργειακα Κτιρια

.1 Γενικά στοιχεία κτιρίου: τοποθεσία, χρήση κτιρίου (κατοικία, γραφεία, κ.α.), πρόγραμμα λειτουργίας (ωράριο), αριθμός χρηστών (συνολικός και ανά βάρδια για κτίρια με 24ώρη λειτουργία) ... More >>>

.6 Τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήματος τεχνητού φωτισμού για τα κτίρια του τριτογενή τομέα (ζώνες φυσικού φωτισμού, ώρες χρήσης φυσικού φωτισμού, αυτοματισμοί, διάταξη διακοπτών, είδος φωτιστικών, φωτιστική ικανότητα λαμπτήρων κ.α.) ... More >>>

Γιατί επελέγησαν μόνο τα κτίρια που κτίστηκαν πριν από την 1η/1/1980; Γιατί στόχος του μέτρου είναι να μειωθούν οι ενεργειακές ανάγκες των παλαιών κτιρίων και το συγκεκριμένο έτος καθορίζει την ύπαρξη ή μη θερμομόνωσης, η οποία κατέστη υποχρεωτική στην Ελλάδα με διάταγμα τον Ιούλιο του 1979 ... More >>>

Πώς θα πιστοποιείται ότι το κτίριο κτίστηκε πριν από το 1980,όταν πολλά παλαιά κτίρια (π.χ ... More >>>

Το διάταγμα τέθηκε σε εφαρμογή για πρώτη φορά την 21η Δεκεμβρίου 2007 και σύμφωνα με αυτό οι συντελεστές θερμοπερατότητας για το κέλυφος και τα κουφώματα σε όλα τα νέα κτίρια και όλα τα κτίρια άνω των 1000τ.μ ... More >>>

Η πανευρωπαϊκή νομοθεσία, που ισχύει από 01/01/2007, περί «ενεργειακής ταυτότητας κτιρίων», επιβάλλει μεσοπρόθεσμα «μη ενεργοβόρα» κελύφη και κτίρια, προσδίδοντας σε «πράσινα» κτίρια σημαντικότατα κίνητρα π.χ επιδοτήσεις, αύξηση συντελεστή δόμησης και αντιθέτως επιβάλλοντας σοβαρότατες ποινικές ρήτρες σε ενεργοβόρα ... More >>>

Ταυτόχρονα η ήδη υπαρκτή κατακόρυφη αύξηση της τιμής του αργού πετρελαίου, του ρεύματος κ.λ.π καθιστούν, την στροφή προς τα βιοκλιματικά κτίρια με έξυπνα κελύφη και την συμπαραγωγή ενέργειας με ΑΠΕ από το κέλυφος του κτιρίου επιτακτική ανάγκη ... More >>>

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η μέση ετήσια τελική κατανάλωση ενέργειας στα κτίρια του τριτογενή τομέα κυμαίνεται μεταξύ 200 (κτίρια γραφείων) και 450 (νοσοκομεία) Kw /μ 2   ανά έτος ... More >>>

Σε ότι αφορά τα δημόσια κτίρια, σ ύμφωνα με έρευνα του ΚΑΠΕ [ii] , οι ετήσιες ενεργειακές δαπάνες των περίπου 200.000 δημοσίων κτιρίων ξεπερνούν τα 450 εκ ... More >>>

Όπως υπογραμμίζει το KA Π E , η εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια αυτά θα μειώσει τις μέσες ετήσιες εκπομπές CO 2 κατά 425.000 τόνους, ενώ θα επιφέρει οικονομικά οφέλη της τάξης των 110 εκ ... More >>>

Με κατάλληλη μόνωση και σχεδιασμό, οι ανάγκες των δημοσίων κτιρίων για θέρμανση και ψύξη μπορούν εύκολα να μειωθούν κατά 30-40%, ενώ σε νέα κτίρια η εξοικονόμηση αυτή θα μπορούσε να φθάσει και το 90% ... More >>>

Η εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια περιλαμβάνει διαφορετικές οικονομικές και τεχνικές πτυχές ... More >>>

Οι κυβερνήσεις οφείλουν να βρουν τα κατάλληλα νομοθετικά και οικονομικά, αλλά και να ενημερώσουν το ευρύτερο κοινό -μηχανικούς, εργολάβους, ιδιοκτήτες, όσους προγραμματίζουν να αγοράσουν, να κατασκευάσουν ή να ενοικιάσουν ένα κτίριο- για τις ευκαιρίες και τα οφέλη των τεχνολογιών ενεργειακής αποδοτικότητας στα κτίρια και να ενθαρρύνουν τις αιτήσεις τους ... More >>>

Οι κυβερνήσεις οφείλουν να υλοποιούν επεμβάσεις βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης σε όλα τα δημόσια κτίρια ώστε να αποτελέσουν παράδειγμα ... More >>>

Η σημαντικότερη αρχή για την επίτευξη της βιωσιμότητας στα κτίρια είναι η συνειδητοποίηση τόσο από τους τεχνικούς, όσο και από τους χρήστες, του περιβαλλοντικού κόστους των επιλογών τους ... More >>>

Άρθρο 15 /3/3.2 : Το Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης κτιρίων πρέπει να περιλαμβάνει και στοιχεία του κτιρίου που αφορούν τον αυτοματισμό των συστημάτων θέρμανσης, ψύξης, αερισμού κα σύμφωνα με την ΕΝ15232 καθώς και στοιχεία του κτιρίου που αφορούν τον τρόπο κατανομής δαπανών θέρμανσης ή/και ψύξης σε κτίρια που απαιτείται κατανομή δαπανών ... More >>>

Έχουμε ολοκληρώσει τους 4 κύκλους σεμιναρίων και έχουμε μια άριστη εικόνα πια, για το τι δυσκολίες υπάρχουν για να γίνουν εκτενείς και αναλυτικές επιθεωρήσεις, σύμφωνα με το τελευταίο, διαβουλόμενο Νομοσχέδιο, δηλαδή στην ουσία, με την μέθοδο του ΚΑΠΕ, στα υφιστάμενα κτίρια ... More >>>

Αν είναι να εφαρμοστεί η αναλυτική μέθοδος, ας εφαρμοστεί στα μεγάλα κτίρια, που δεν διαμένουν ένοικοι όλο το 24ωρο όπως Βιοτεχνικά και Βιομηχανικά κτίρια ... More >>>

Τα ήδη υπάρχοντα κτίρια,πρέπει να υφίστανται μόνο συνοπτική ενεργειακή επιθεώρηση και όχι εκτενή ... More >>>

Πρέπει να δοθεί προσοχή στην αντικειμενικότητα του τρόπου σύνταξης των προτάσεων για ενεργειακή αναβάθμιση σε νέα κτίρια προκειμένου να ληφθούν υπόψη σε αλλαγές που θα γίνουν σε προβλεπόμενο διάστημα 1 έτους ... More >>>

Νομίζω ότι τα ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ κτίρια θα πρέπει να υφίστανται μόνον συνοπτική ενεργειακή επιθεώρηση με κτίριο αναφοράς και όχι εκτενή ... More >>>

Τα μελλοντικά κτίρια πρέπει να διαθέτουν και φάκελο με σχέδια και στοιχεία που να αποτυπώνουν την πραγματική κατασκευή (πιστοποιητικά κουφωμάτων, μόνωσης που τοποθετήθηκε, πιστοποιητικά δομικών υλικών, λεβήτων, θερμαντικών σωμάτων κλπ) ... More >>>

ΚΥΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕ, Επειδή η παρούσα κυβέρνηση πιστεύω έχει ευαισθησία στους οικονομικά ασθενέστερους, οι οποίοι πλήττονται και από την σημε ρινή κρίση, θα πρέπει να λάβετε σοβαρά υπόψιν σας τα εξής: 1) Τα παλαιά κτίρια δεκαετίας 50-60-70 θα πρέπει να ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ της ενεργειακής επιθεώρησης, διότι σ’αυτά δεν υπήρχε καν μελέτη θερμομό νωσης ... More >>>

Τί θα γίνει με τις παρανομίες των κατασκευαστών στα καινούργια κτίρια; Θα ληφθεί υπόψη η επίδραση της κάλυψης των ημιυπαίθριων στην απώλεια ενέργειας του κτιρίου; Δεν είμαι καθόλου αισιόδοξος για την επιτυχία του σχεδίου γιατί βλέπω ότι όλη η αστική Ελλάδα είναι σχεδόν παράνομα δομημένη ... More >>>

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ισχύει για δέκα (10) χρόνια και αφορά σε όλα τα νέα κτίρια, συνολικής επιφάνειας άνω των πενήντα (50) τ.μ., τα υφιστάμενα κτίρια που υπόκεινται σε ριζική ανακαίνιση, τα υφιστάμενα κτίρια επιφάνειας άνω των 50 τ.μ ... More >>>

Σύμφωνα με το νέο κανονισμό, στα νέα κτίρια και στις ανακαινίσεις πρέπει να γίνεται μελέτη ενεργειακής απόδοσης ... More >>>

Οι επεμβάσεις στα υπάρχοντα κτίρια, ώστε να καταστούν βιώσιμα, μπορούν να αποτελέσουν λύση για την ανάπτυξη ... More >>>

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ισχύει για δέκα χρόνια και αφορά σε όλα τα κτίρια, συνολικής επιφάνειας άνω των 50 τ.μ., νέα ή υφιστάμενα που υπόκεινται σε ριζική ανακαίνιση, τα υφιστάμενα κτίρια επιφάνειας άνω των 50 τ.μ ... More >>>

Ελάχιστες νόμιμες αμοιβών των Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων για τη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων σε κτίρια, ως εξής: ... More >>>

Στα κτίρια πολυκατοικιών και μεγάρων με κοινόχρηστο σύστημα θέρμανσης προβλέπεται ότι θα μπορεί να διενεργείται κοινή ενεργειακή πιστοποίηση ολοκλήρου του κτιρίου, η δε δαπάνη έκδοσής του θα βαρύνει όλους τους συνιδιοκτήτες κατά τα ποσοστά συγκυριότητας εκάστου ... More >>>

Στα κτίρια ανεξαρτήτως εμβαδού που υφίστανται ριζική ανακαίνιση, η ενεργειακή απόδοση τους αναβαθμίζεται, στο βαθμό που αυτό είναι τεχνικά, λειτουργικά και οικονομικά εφικτό, ώστε να πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης, όπως αυτές καθορίζονται στον Κανονισμό ... More >>>

Για κτίρια ή τμήματα κτιρίων όλων των χρήσεων εκτός κατοικίας: - Έως 1.000 τ.μ., η αμοιβή καθορίζεται σε 2,5 ευρώ ανά τ.μ ... More >>>

Για κτίρια ή τμήματα κτιρίων (οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες) με χρήση κατοικίας οι αμοιβές καθορίζονται ως κάτωθι: - Για κτίρια πολλών ιδιοκτησιών, όταν η επιθεώρηση αφορά στο σύνολο του κτιρίου η αμοιβή καθορίζεται σε ένα 1 (ένα) ευρώ ανά τ.μ ... More >>>

H κατανάλωση ενέργειας στα κτίρια στην Ελλάδα παρουσιάζει μακροπρόθεσμα αυξητική τάση, λόγω της αύξησης της χρήσης μικροσυσκευών και κλιματιστικών, η χρήση των οποίωναποτελεί σημαντικό παράγοντα αύξησης του ηλεκτρικού φορτίου αιχμής στη χώρα, με τεράστιες οικονομικές συνέπειες και σημαντική επιβάρυνση του καταναλωτή ... More >>>

Βιοτεχνικά - βιομηχανικά κτίρια, αποθήκες, χώροι σ Υποχρεωτικό το ενεργειακό πιστοποιητικό ... More >>>

Μπιρμπίλη οι ενεργειακές επιθεωρήσεις θα είναι υποχρεωτικές για όλα τα καινούρια κτίρια, καθώς και για τα παλαιά άνω των 1.000 τ.μ ... More >>>

Βάσει αυτών τα κτίρια θα βαθμολογούνται για την ενεργειακή τους απόδοση και θα κατατάσσονται στην ανάλογη βαθμίδα ... More >>>

Τεχνικές και συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εξοικονόμησης νερού, ανακύκλησης, η χρήση, φιλικών στο περιβάλλον, οικοδομικών υλικών και εν γένει καθαρών τεχνολογιών δόμησης θα εφαρμόζονται όλο και περισσότερο σε υφιστάμενα κτίρια προκειμένου να βελτιώσουν την περιβαλλοντική και ενεργειακή τους απόδοση ... More >>>

Τα κτίρια του αύριο θα είναι «Αειφόρα» κτίρια, που θα ελαχιστοποιούν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους ... More >>>

Όλα τα νεοανεγειρόμενα δημόσια κτίρια θα είναι κτίρια χαμηλών ενεργειακών καταναλώσεων και υψηλής περιβαλλοντικής και ενεργειακής απόδοσης ... More >>>

Σημαντικές επεμβάσεις πρέπει να γίνουν τόσο στα κτίρια όσο και στον αύλειο και στον περιβάλλοντα χώρο, με τη διαμόρφωση ευνοϊκού μικροκλίματος που συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας ... More >>>

Μεγάλη σπατάλη ενέργειας παρατηρείται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, ακόμη και σε κτίρια που λόγω της χρήσης τους (κτίρια γραφείων) και του ωραρίου λειτουργίας δεν δικαιολογούνται μεγάλες ενεργειακές καταναλώσεις ... More >>>

Τα κτίρια αυτά παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλομορφία ως προς τα μορφολογικά χαρακτηριστικά τους καθώς έχουν κατασκευαστεί σε διάφορες χρονικές περιόδους για την κάλυψη διαφορετικών αναγκών ... More >>>

Χρησιμοποιούνται πολλά ενοικιαζόμενα κτίρια για τις ανάγκες κτιρίων διοίκησης, λόγω έλλειψης στεγαστικής πολιτικής δημοσίων υπηρεσιών· έτσι σε μεγάλο ποσοστό υπάρχει διαφοροποίηση σε επίπεδο εξοπλισμού και θερμικής άνεσης λόγω της μορφολογίας και κατάστασης των κτιρίων ... More >>>

Για παράδειγμα, η έκδοση του προβλεπόμενου Προεδρικού Διατάγματος σχετικά με «Κίνητρα για Εξοικονόμηση Ενέργειας» (σε εφαρμογή του Νόμου 1512/85) μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στη μεγαλύτερη δυνατή διείσδυση των μέτρων πολιτικής για τα κτίρια ... More >>>

Είναι απολύτως σαφές ότι για την εξασφάλιση της εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού στην κατεύθυνση της αειφορίας και ειδικότερα της εφαρμογής μέτρων περιβαλλοντικής και ενεργειακής απόδοσης στα κτίρια και τα πολεοδομικά σύνολα είναι απολύτως αναγκαία, κατά προτεραιότητα, η ύπαρξη κατάλληλου θεσμικού πλαισίου ... More >>>

Το πλέον σημαντικό είναι ότι οι ρυθμίσεις αυτές έχουν εφαρμογή σε όλα τα κτίρια, υφιστάμενα και νεοανεγειρόμενα, όλων των κατηγοριών και χρήσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στην υποχρεωτική και άμεση εφαρμογή σε όλα τα κτίρια του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα ... More >>>

Επιδρά δυναμικά στη βελτίωση της ποιότητας του μικροκλίματος του περιβάλλοντος στα κτίρια χώρου, της ποιότητας εσωτερικού χώρου και εσωτερικού αέρα, στην εξοικονόμηση ενέργειας και στον περιορισμό των εκπομπών CO2, των CFC, κ.λπ ... More >>>

Σταμάτης Περδίος για τις τελευταίες εξελίξεις στα θέματα της εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια, στο 5ο Συνέδριο RE+D Business Forum ... More >>>

Στα κτίρια πολυκατοικιών και μεγάρων με κοινόχρηστο σύστημα θέρμανσης προβλέπεται ότι θα μπορεί να διενεργείται κοινή ενεργειακή πιστοποίηση ολοκλήρου του κτιρίου, η δε δαπάνη έκδοσής του θα βαρύνει όλους τους συνιδιοκτήτες ... More >>>

Στα κτίρια ανεξαρτήτως εμβαδού που υφίστανται ριζική ανακαίνιση, η ενεργειακή απόδοση τους αναβαθμίζεται, στο βαθμό που αυτό είναι τεχνικά, λειτουργικά και οικονομικά εφικτό, ώστε να πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης, όπως καθορίζονται στον ΚΕΝΑΚ ... More >>>

Η έκδοση για πιστοποητικό ενεργειακής απόδοσης ΠΕΑ απαιτείται σε όλα τα κτίρια συνολικής επιφάνειας άνω των 50 τμ, βασικών χρήσεων (κατοικία, μόνιμη και παραθεριστική, γραφεία, εμπορικές χρήσεις, συνάθροιση κοινού, εκπαίδευση, προσωρινή διαμονή, υγεία και κοινωνική πρόνοια, κλπ), ως εξής: ... More >>>

Θα εκδίδεται στα διατηρητέα κτίρια ανεξάρτητα της ενεργειακής κατανάλωσης που έχουν ... More >>>

Νέο δεδομένο που εισάγει ο Κανονισμός είναι ότι όλα τα κτίρια άνω των 50 m2 που θα κατασκευάζονται καθώς και τα υφιστάμενα που πωλούνται ή ενοικιάζονται, θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης ... More >>>

Τα οφέλη αυτά σε συνδυασμό με το νομοθετικό πλαίσιο που αναφέρθηκε, θα οδηγήσουν σύντομα στην αύξηση της αξίας τους ως προς τα συμβατικά κτίρια ... More >>>

Στα κτίρια χωρίς καλή θερμομόνωση, η θερμοκρασία των χώρων κοντά στις τοιχοποιίες και στα παράθυρα διαφέρει από αυτήν που έχει ρυθμίσει ο χρήστης στο σύστημα θέρμανσης / κλιματισμού που διαθέτει ... More >>>

Από τις 9 Ιανουαρίου του 2011, δηλαδή σε λιγότερο από δύο μήνες, μπαίνει σε εφαρμογή η υποχρεωτική έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών για όλα τα κτίρια που πωλούνται ή ενοικιάζονται - αν στο μεταξύ το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής δεν ενδώσει στα αιτήματα φορέων της αγοράς για αναβολή ... More >>>

Στόχος του πιστοποιητικού είναι να γνωρίζει ο ένοικος, ενοικιαστής ή ιδιοκτήτης, το κόστος χρήσης του κτιρίου έτσι ώστε να προτιμώνται τα κτίρια με χαμηλή κατανάλωση και αυτό να λειτουργήσει έμμεσα ως κίνητρο για τους ιδιοκτήτες να κάνουν τις απαιτούμενες επενδύσεις για την ενεργειακή θωράκιση των κτιρίων τους ... More >>>

Σταμάτης Περδίος για τις τελευταίες εξελίξεις στα θέματα της εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια, στο πλαίσιο του 5ου Συνεδρίου RE+D Business Forum (Ξενοδ ... More >>>

Στα κτίρια ανεξαρτήτως εμβαδού που υφίστανται ριζική ανακαίνιση, η ενεργειακή απόδοση τους αναβαθμίζεται, στο βαθμό που αυτό είναι τεχνικά, λειτουργικά και οικονομικά εφικτό, ώστε να πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης, όπως καθορίζονται στον ΚΕΝΑΚ 2 ... More >>>

Όλα τα νέα κτίρια για να μπορέσουν να εξασφαλίσουν άδεια οικοδομής θα πρέπει να διαθέτουν Πιστοπ ... More >>>

Υφιστάμενα κτίρια που πουλούνται ή ενοικιάζονται πρέπει να διαθέτουν ΠΕΑ το οποίο διατίθεται από τον ιδιοκτήτη στον υποψήφιο αγοραστή ή εκμισθωτή. ... More >>>

Στο νόμο δεν υπάρχει καμία απαίτηση για απόκτηση ΠΕΑ για υφιστάμενα κτίρια τα οποία δεν πωλούνται ή εκμισθώνονται. ... More >>>

Όλα τα νέα κτίρια, καθώς και κτίρια με συνολικό ωφέλιμο εμβαδό μεγαλύτερο των 1000 m2 που υφίστανται ριζική ανακαίνιση, θα πρέπει να είναι κατηγορίας Α ή Β. ... More >>>

Διατηρητέα κτίρια ή αρχαία μνημεία εφόσον η συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του νόμου για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων θα αλλοιώσουν ουσιωδώς το χαρακτήρα τους ... More >>>

Από τις 9 Ιανουαρίου του 2011 μπαίνει σε εφαρμογή η υποχρεωτική έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών για όλα τα κτίρια που πωλούνται ή ενοικιάζονται, αν στο μεταξύ το υπουργείο Περιβάλλοντος δεν ενδώσει στα αιτήματα φορέων της αγοράς για αναβολή ... More >>>

Υπενθυμίζεται ότι το κόστος έκδοσης των πιστοποιητικών είναι: α) Για κτίρια όλων των χρήσεων εκτός της κατοικίας: - έως 1000 τ.μ., 2,5 ευρώ ανά τ.μ ... More >>>

Η μελέτη ενεργειακής απόδοσης αφορά κυρίως τα νέα κτίρια αλλά και τα υφιστάμενα κτίρια που ανακαινίζονται ριζικά ... More >>>

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης αφορά κυρίως τα υφιστάμενα κτίρια, καθώς για τα νέα κτίρια θα εκδίδεται αυτόματα ΠΕΑ εφόσον η μελέτη ενεργειακής απόδοσης είναι υποχρεωτική ... More >>>

Η έκδοση του ΠΕΑ απαιτείται για όλα τα κτίρια συνολικής επιφάνειας άνω των 50 τμ., των βασικών χρήσεων (κατοικία, μόνιμη και παραθεριστική, γραφεία, εμπορικές χρήσεις, συνάθροιση κοινού, εκπαίδευση, προσωρινή διαμονή, υγεία και κοινωνική πρόνοια, κλπ.), ως εξής: ... More >>>

Με τρία μέτρα προσπαθούν να σώσουν την οικοδομή Μείωση φόρου μεταβίβασης - Εκπτωση τόκων στεγαστικών δανείων - Επιδότηση για επισκευές και «πράσινα» κτίρια ... More >>>

Προσεχώς Κτίρια με Ταυτότητα Με καθυστέρηση, αλλά η ενεργειακή πιστοποίηση των κτιρίων γίνεται πραγματικότητα! ... More >>>

Πράσινα Κτίρια για έναν Πράσινο Κόσμο 1999, έκδοση π-SYSTEMS & Ευώνυμος Οικολογική Βιβλιοθήκη ... More >>>

Με την Ενεργειακή Επιθεώρηση η eco Domus και με το κατάλληλο προσωπικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, πραγματοποιεί ενεργειακές επιθεωρήσεις, καθορίζει την ενεργειακή κλάση του κτιρίου και εκδίδει το σχετικό πιστοποιητικό για κτίρια κατοικιών και επαγγελματικούς χώρους ... More >>>

Οι ελάχιστες νόμιμες αμοιβές των Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων για τη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων σε κτίρια , διαμορφώνονται ως εξής: ... More >>>

Για κτίρια ή τμήματα κτιρίων όλων των χρήσεων εκτός της κατοικίας: Έως 1000 τ.μ., η αμοιβή καθορίζεται σε 2,5 ευρώ ανά τ.μ ... More >>>

Για κτίρια ή τμήματα κτιρίων (οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες) με χρήση κατοικίας: Για κτίρια πολλών ιδιοκτησιών, όταν η επιθεώρηση αφορά στο σύνολο του κτιρίου η αμοιβή καθορίζεται σε 1,0 ευρώ ανά τ.μ ... More >>>

Ανάλογα με το είδος της κατασκευής εκδίδεται το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης και τα κτίρια κατατάσσονται σε διάφορες κατηγορίες ενεργειακής απόδοσης (Α+, Α, Β+, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ & Η), σύμφωνα με το θερμικό τους ισοζύγιο ... More >>>

Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) - Πράσινα Κτίρια // ΥΔΡΟΜΕΤΑΛ - Ι ... More >>>

Αρχική Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Εταιρικά Νέα Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) - Πράσινα Κτίρια ... More >>>

Η Υδρομετάλ , πάντα ευαισθητοποιημένη στα θέματα εξοικονόμησης ενέργειας, συμμετείχε ως Μεγάλος Χορηγός στην Διημερίδα που διοργάνωσε η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ – Νομαρχιακό Τμήμα Δωδεκανήσου στην Ρόδο με τίτλο «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΚΕΝΑΚ) – ΠΡΑΣΙΝΑ ΚΤΙΡΙΑ» ... More >>>

Η καινοτομία έγκειται στο γεγονός ότι απαιτείται πλέον η εφαρμογή του όχι μόνο στα νέα αλλά και στα υφιστάμενα κτίρια ... More >>>

You are browsing images from the article: Νέα κτίρια GEA " alt="You are browsing images from the article: Νέα κτίρια GEA" target="_blank"> ... More >>>

AUDIO Πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης VIDEO "Πράσινα" πιστοποιητικά γα κτίρια άνω 50τμ ... More >>>

Σύμφωνα με τη διευκρινιστική εγκύκλιο που εξέδωσε το ΥΠΕΚΑ, τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης, τα οποία θα εκδίδονται από τους ενεργειακούς επιθεωρητές, θα κατατάσσουν τα κτίρια ή τις επιμέρους ιδιοκτησίες σε ενεργειακές βαθμίδες ανάλογα με την ενεργειακής τους συμπεριφορά και θα πρέπει να συνοδεύουν τα συμβόλαια για την αγορά ή μίσθωση κτιρίου ... More >>>

Η κατανάλωση ενέργειας για τις υπηρεσίες που σχετίζονται με τα κτίρια αντιπροσωπεύει σχεδόν το ένα τρίτο της ενεργειακής κατανάλωσης της ΕΕ ... More >>>

Η παρούσα πρόταση αποτελεί συνέχεια των μέτρων σχετικά με τους λέβητες ( ) (92/42/ΕΟΚ), τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών (89/106/ΕΟΚ) και των διατάξεων του προγράμματος SAVE () σχετικά με τα κτίρια ... More >>>

Η εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια σημαίνει βελτίωση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού, μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, βελτίωση των συνθηκών άνεσης στους χώρους κατοικίας και εργασίας, προάγοντας το επίπεδο ζωής και μειώνοντας δραστικά την κατανάλωση ενέργειας του κτιρίου σας άρα άρα και τα μηνιαία σας έξοδα ... More >>>

Το πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ' Oίκων" που θα ισχύει από 1 Νοεμβρίου 2009 και θα διαρκέσει ένα χρόνο προβλέπει επιδότηση έως και 50% για πράσινο "lifting" σε κτίρια των οποίων η άδεια εκδόθηκε πριν από την 1η Ιανουαρίου του 1980 και περιλαμβάνει τρείς υποχρεωτικές και τρεις προαιρετικές δαπάνες ... More >>>

Τα κτίρια που έχουν επιλεγεί να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, είναι- όπως ανέφερε μιλώντας χθες σε συνέδριο του ΤΕΕ ο υφ ... More >>>

Συνολικά έχει τεθεί ως στόχος να ικανοποιηθούν κάτι λιγότερο από 100.000 δικαιούχοι (είτε μεμονωμένα διαμερίσματα και μονοκατοικίες είτε ολόκληρα κτίρια), αντί για τους μόλις 15.000 που προέβλεπε το πρόγραμμα που είχε εξαγγείλει η προηγούμενη κυβέρνηση ... More >>>

Τα κτίρια των κατοικιών μαζί με αυτά του τριτογενή τομέα ( νοσοκομεία, καταστήματα, γραφεία, αθλητικά κέντρα, ξενοδοχεία κ.λ.π), αποτελούν πλέον το δεύτερο μεγαλύτερο καταναλωτή ενέργειας στην Ελλάδα (35%) και τον πρώτο στην Ευρώπη (40%) ... More >>>

Οι κυριότερες εξ αυτών αφορούν το τι ακριβώς προβλέπουν οι κανονισμοί των πολυκατοικιών, τι θα ισχύσει για τις διπλοκατοικίες, τι προβλέπεται για τα κτίρια που στο ισόγειο έχουν καταστήματα, τα πρώην αυθαίρετα που μετέπειτα νομιμοποιήθηκαν, κ.ο.κ ... More >>>

Η Μελέτη της Τεχνικής, Περιβαλλοντικής και Οικονομικής Σκοπιμότητας, η οποία απαιτείται να συνοδεύει τη Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης στην περίπτωση έκδοσης οικοδομικής άδειας για νέα κτίρια, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν ... More >>>

Με Απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ τροποποιείται το άρθρο 25 του Κτιριοδομικού Κανονισμού (ΦΕΚ 380/Δ/1997) ως προς τις απαιτήσεις εκπόνησης μελετών υδραυλικών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (ύδρευση, θέρμανση, ηλεκτρικά, ψύξη/κλιματισμό) και επεκτείνεται για όλα τα κτίρια με συνολική επιφάνεια άνω των πενήντα (50) τ.μ ... More >>>

Παράγραφος 3.1, α): οι απαιτήσεις για νωπό αέρα στα κτίρια του τριτογενή τομέα θα καλύπτονται μέσω μηχανικού αερισμού (προσαγωγή νωπού αέρα, ή κεντρική κλιματιστική μονάδα διαχείρισης αέρα ΚΚΜ) ... More >>>

Παράγραφος 3.1, ζ): τα συστήματα γενικού φωτισμού στα κτίρια του τριτογενή τομέα έχουν ελάχιστη (και όχι μέγιστη) ενεργειακή απόδοση 55 lm/W ... More >>>

Όπως και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες τα κτίρια πρέπει να αποκτήσουν ενεργειακή ταυτότητα ... More >>>

Το ΠΕΑ είναι ένα επίσημο έγγραφο που κατηγοριοποιεί τα κτίρια ανάλογα με την ενέργεια που καταναλώνουν από τα ενεργειακά καλύτερα (Α+) έως τα πολύ ενεργοβόρα (Η) ... More >>>

Επιπρόσθετα, από τις αρχές του 2011 όλα τα νέα κτίρια, αλλά και τα υπάρχοντα που πωλούνται πρέπει να αποκτήσουν Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης μετά από επιθεώρηση από Ενεργειακό Επιθεωρητή Μηχανικό ... More >>>

Από τις αρχές Ιουλίου 2011 το ίδιο πιστοποιητικό θα απαιτείται και για υπάρχοντα κτίρια τα οποία ενοικιάζονται ... More >>>

Με το ενεργειακό πιστοποιητικό τα κτίρια κατατάσονται σε ενεργειακές κλάσεις όπως και οι ηλεκτρικές συσκευές και μετριέται η ενεργειακή κατανάλωσή τους ... More >>>

Ειδικά για τα κτίρια κατοικίας στη συνολική ενεργειακή κατανάλωση δεν συνυπολογίζεται ο φωτισμός. ... More >>>

Για την εκπόνηση της μελέτης ενεργειακής απόδοσης κτιρίου, υπολογίζονται, σύμφωνα με τη μεθοδολογία του κεφαλαίου Β΄ της παρούσας, οι καταναλώσεις πρωτογενούς ενέργειας ανά τελική χρήση: θέρμανση, ψύξη, κλιματισμό, ΖΝΧ και συμπεριλαμβανομένου του φωτισμού για κτίρια εκτός κατοικίας. ... More >>>

Για τα νέα κτίρια, πρέπει να εκπονείται και να υποβάλλεται στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία μελέτη τεχνικής, περιβαλλοντικής και οικονομικής σκοπιμότητας, που συνοδεύει την ενεργειακή μελέτη της παρούσας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν ... More >>>

Αν υπάρχουν χώροι με διαφορετικές συνθήκες, όπως στα κτίρια νοσοκομείων, αναφέρονται αναλυτικά ... More >>>

Κτίρια με χαμηλότερη ή υψηλότερη ενεργειακή απαίτηση κατατάσσονται στην αντίστοιχη ενεργειακή κατηγορία ... More >>>

Μελέτη Θερμομόνωσης (για κτίρια κατασκευής μετά το '80 / εαν υπάρχει χρειάζονται οι 10 πρώτες σελίδες του εντύπου) ... More >>>

Ο στόχος εξάλλου, όπως άλλωστε εκφράζεται από τη νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων (Οδηγία 2010/31/ΕΕ), είναι ότι έως τις 31.12.2020 όλα τα νέα κτίρια να αποτελούν κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας ... More >>>

Καθορίζεται σύστημα ελάχιστων νόμιμων αμοιβών των Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων για τη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων σε κτίρια, ως εξής: ... More >>>

Και φιλοδοξούμε το 2019 όλα τα κτίρια της χώρας να είναι μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας ... More >>>

Τα κτίρια είναι ζωντανοί οργανισμοί και απαιτούν για την κατασκευή τους αρμονική και δημιουργική συνεργασία και των τριών ειδικοτήτων ... More >>>

TAGS eco econews prasina-ktiria save-energy-buildings εκδηλωση-ενεργειακα-κτιρια ενεργειακα-κτιρια ενεργειακη-ταυτοτητα-κτιριων ενεργειακο-πιστοποιητικο ενεργειακος-κανονισμος εξοικονομηση ενεργειας θερμομονωση κενακ Λαρισα μαργαριτα καραβασιλη πρασινα κτιρια πρασινο-πιστοποιητικο ΥΠΕΚΑ ... More >>>

Βιοτεχνικά – βιομηχανικά κτίρια, αποθήκες, χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων καθώς και μικρά ακίνητα (διαμερίσματα, γραφεία, καταστήματα κλπ.) εμβαδού κάτω από 50 τετραγωνικών μέτρων εξαιρούνται από την υποχρέωση έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης, που εφαρμόζεται από σήμερα στις αγοραπωλησίες ακινήτων ... More >>>

Το ζήτημα της έκδοσης ενεργειακού πιστοποιητικού για τα κτίρια που μεταβιβάζονται ημιτελή λύθηκε με πρόσφατη εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ που προβλέπει ότι το πιστοποιητικό θα εκδίδεται με την αποπεράτωση της κατασκευής ... More >>>

Μεταβιβάσεις κτιρίων, στο σύνολό τους ή σε τμήματα αυτών, (τόσο για τα ήδη αποπερατωμένα, όσο και για τα υπό κατασκευή κτίρια), με συνολική επιφάνεια κάτω των 50 τ.μ ... More >>>

Μισθώσεις κτιρίων, στο σύνολό τους ή σε τμήματα αυτών, (τόσο για τα ήδη αποπερατωμένα, όσο και για τα υπό κατασκευή κτίρια), με συνολική επιφάνεια κάτω των 50 τ.μ ... More >>>

Επιδοτήσεις μόνο σε κουφώματα-τζάμια για το ενεργειακό λίφτινγκ στα κτίρια Reporter.gr 2 Νοε ... More >>>

Στην επιδότηση μόνο θερμομονωτικών κουφωμάτων και διπλών τζαμιών και όχι σε άλλου είδους παρεμβάσεις όπως προέβλεπε το αρχικό πρόγραμμα για το ενεργειακό λίγτινγκ στα κτίρια, εστιάζει τώρα την προσοχή της η κυβέρνηση, καθώς το σύνολο των διαθέσιμων χρημάτων είναι περιορισμένο ... More >>>

Το πιθανότερο είναι πως το όριο των 1.500 ευρώ δεν θα "ανοίξει" προς τα πάνω, ώστε να συμπεριλάβει και άλλα κτίρια, αφού τα κονδύλια είναι περιορισμένα ... More >>>

Πόλεμος μεταξύ της κυβέρνησης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει ξεσπάσει για το πρόγραμμα της ενεργειακής εξοικονόμησης στα κτίρια ... More >>>

Για παράδειγμα αν πρόκειται για πιλοτική κατασκευή ή για πλατιά εφαρμοσμένη τεχνική σε πολλά κτίρια ... More >>>

Είναι πολύ σημαντικό να προβλέπεται ανάρτηση του πιστοποιητικού σε όλα τα δημόσια κτίρια, σε εμφανές μέρος ... More >>>

Mε τις ρυθμίσεις (ΚΕΝΑΚ) που προωθούνται θεσπίζονται, σε εφαρμογή Κοινοτικής Οδηγίας (2002/91/EK), ενεργειακές επιθεωρήσεις σε όλα τα νέα κτίρια, καθώς και στα υφιστάμενα εφόσον πωλούνται ή ενοικιάζονται ... More >>>

Προβλέπεται επίσης μελέτη ενεργειακής απόδοσης για την έκδοση οικοδομικής άδειας (στη θέση της μελέτης θερμομόνωσης) και θέσπιση Σώματος Ενεργειακών Επιθεωρητών που θα κάνουν τους ελέγχους και θα κατατάσσουν τα κτίρια σε βαθμίδες αποδοτικότητας ... More >>>

Τα πιστοποιητικά δεν πρέπει να είναι παλαιότερα των 5 ετών - επιθεώρηση των λεβήτων και των κεντρικών εγκαταστάσεων κλιματισμού στα κτίρια σε τακτά χρονικά διαστήματα και, επιπλέον, αξιολόγηση της εγκατάστασης θέρμανσης όταν οι λέβητες είναι παλαιότεροι των 15 ετών ... More >>>

Τα ελάχιστα πρότυπα για τα κτίρια υπολογίζονται βάσει της μεθοδολογίας που περιγράφεται ανωτέρω ... More >>>

Η σημερινή κατάσταση κατά την οποία οι Έλληνες πολίτες διαμένουν σε εξαιρετικά ενεργοβόρα κτίρια, καταδικάζει την οικονομία και το περιβάλλον σε αδιέξοδο ... More >>>

Σύμφωνα με αυτήν, τα κράτη μέλη θα πρέπει να θέσουν ακόμα πιο αυστηρές ενεργειακές προδιαγραφές για τα νέα κτίρια, ενώ θα πρέπει να καταθέσουν ως το καλοκαίρι του 2011 κατάλογο με προτεινόμενα μέτρα χρηματοδότησης ενεργειακών παρεμβάσεων στα κτίρια ... More >>>

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι μετά την έκδοση του ΚΕΝΑΚ, το ΥΠΕΚΑ θα πρέπει άμεσα να ξεκινήσει τις σχετικές διαδικασίες επικαιροποίησης των ελάχιστων ενεργειακών απαιτήσεων για τα κτίρια ώστε να μεγιστοποιείται το όφελος ... More >>>

Είναι γνωστό άλλωστε ότι τα ελληνικά κτίρια συγκαταλέγονται ανάμεσα στα πιο ενεργοβόρα στην Ευρώπη ... More >>>

Μία λύση στο πρόβλημα θα ήταν μία γενναία επιστροφή φόρου, 15-30% για επιλέξιμες δαπάνες εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια, με παράλληλη κρατική εγγύηση δανείων και επιδότηση επιτοκίου ... More >>>

Σχετικά Άρθρα Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και αρχιτεκτονικός σχεδιασμός Έλεγχος και βελτιστοποίηση κεντρικών συστημάτων ψύξης Εξοικονόμηση ενέργειας με ΑΠΕ στα κτίρια του Δήμου Σερρών Επιτροπή για Μέτρα Βελτίωσης Ενεργειακής Απόδοσης Φωτισμού Το πρόβλημα της σκίασης σε φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις ... More >>>

H κατανάλωση ενέργειας στα κτίρια στην Ελλάδα παρουσιάζει αυξητική τάση λόγω της αύξησης της χρήσης κλιματιστικών και μικροσυσκευών ... More >>>

Συνειδητοποιώντας τη μεγάλη σημασία μιας ευρείας επιτυχημένης παρέμβασης σε μια σειρά από υφιστάμενα παλαιά και σύγχρονα κτίρια με γνώμονα την αλλαγή της συμπεριφοράς τους μέσα και έξω από τον αστικό ιστό, έχουμε βελτιώσει το ενεργειακό προφίλ πολλών κτιρίων και κατοικιών εφαρμόζοντας μια σειρά λύσεων βασισμένες σε σύγχρονες τεχνικές και υλικά ... More >>>

Το ζήτημα της ενεργειακής αυτονομίας των κτιρίων και της εξοικονόμησης ενέργειας έχει μπει για τα καλά στην πολιτική ατζέντα και πιστεύω ότι η σημερινή επίσκεψη του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων και της Επιτροπής Περιβάλλοντος δίνει ένα μήνυμα ώστε ολοένα και περισσότερα κτίρια να ενσωματώσουν τέτοιες φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες ... More >>>

Τα κτίρια καταναλώνουν το 40% της τελικής ενέργειας στην ΕΕ, ενώ ευθύνονται για το 30% των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα ... More >>>

/00 - Τροποποίηση ΓΟΚ (Ν.1577/85) (ΦΕΚ 140/13-06-2000) με σκοπό την ενσωμάτωση διατάξεων για την εγκατάσταση θερμομόνωσης, την προσάρτηση παθητικών ηλιακών και άλλων συστημάτων σε υφιστάμενα κτίρια, την κατασκευή βιοκλιματικών κτιρίων και άλλων συστημάτων ΑΠΕ ... More >>>

 

Alphabetical table of contents:

16 3e 3y 8a 8e 8h 8r 8w 8y a8 ad ae af ag ai ak al am an ao ap ar as at au av ay ba be bi bl bo br bu by ca ce ch ci co cr cy da de dh di do dr dw dy e3 e8 eb ed ef eg ei ek el em en eo ep er es et ex ey f8 fa fe fh fi fl fo fr ft fu fw fy ga ge gh gi gk gl go gr gw gy ha he hf hl ia id ik in io ip is it je jo ka kb ke ki kl ko kr kt kw ky la le li lo ma me mh mi mo mp my na ne ni no nt ny o8 od of oi ok ol om on op or os ox oy pa pe ph pi pl pn po pr pt pw py qu ra re ri ro rw ry sa sc se sh si sk so sp st su sw sx sy ta te th ti to tr ts ty tz vi vo wa wi wk wo wr xa xe xh xi xl xo xp xr xw ya yb yc yd yg yl yp za ze


Copyright © whatgr.com 2012