[Betovios Logo] Τι καινούριο υπάρχει στην Blogoσφαιρα - Ιατρικές Ειδήσεις - Επικοινωνία

Μάθετε Για Τα Περιθωρια Κερδους

Εναντι των 35 κυριότερων ανταγωνιστριών χωρών τα περιθώρια κέρδους στην Ελλάδα µειώθηκαν ελαφρώς (µείωση της τάξεως του 5%) ...

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του παγκόσμιου σκέλους της μελέτης, αναμένεται να υπάρξει μεγαλύτερη αστάθεια στην αγορά σε σχέση με την περίοδο πριν από την κρίση, με τα περιθώρια κέρδους να δέχονται πιέσεις λόγω μείωσης ή συγκράτησης των τιμών και αύξησης στις δαπάνες εργατικού δυναμικού ...

Με τη γενικότερη τάση να δείχνει προς σχετική συγκράτηση ή μικρή άνοδο των τιμών, τα περιθώρια κέρδους παραμένουν μικρά καθώς αυξάνεται το κόστος των επιχειρήσεων ...

Τα περιθώρια κέρδους στην ασφάλιση ίσως δεν είναι ασταθή, αλλά είναι σχετικά χαμηλά και μοιάζουν να φθίνουν ...

Οι φόροι στην ως άνω μέση τιμή είναι 1,0036 ευρώ ανά λίτρο, ενώ τα περιθώρια κέρδους των εταιρειών εμπορίας και πρατηριούχων καυσίμων διαμορφώνονται στο 0,1028 ευρώ ανά λίτρο. ...

Τα περιθώρια κέρδους μπορούν να παρέχουν μια σύγκριση μεταξύ των επιχειρήσεων στην ίδια βιομηχανία, και μπορούν να βοηθήσουν να προσδιορίσουν τις τάσεις στους αριθμούς για μια επιχείρηση από χρόνο σε χρόνο ...

Λαμβάνοντας, δε, υπόψη ότι σε αντίστοιχη τιμή θα αγοράζουν και οι δικοί καταστηματάρχες την κονσόλα ενώ πιθανότατα θα την πουλάνε σε υψηλότερη τιμή από τους Άγγλους καταλαβαίνει κανείς τα περιθώρια κέρδους που έχουν. ...

Από το 2012 τα περιθώρια κέρδους των φαρμακείων θα πρέπει να υπολογίζονται ως ένα κατ΄ αποκοπή ποσό η μία κατ΄ αποκοπή αμοιβή σε συνδυασμό με ένα μικρό περιθώριο κέρδους με στόχο την μείωση του συνολικού περιθωρίου κέρδους ...

Οπως έχω επανειλημμένως υποστηρίξει, αν μειώνονταν τα περιθώρια κέρδους των φαρμακοποιών στα επίπεδα που απολαμβάνουν οι Σουηδοί ή οι Γερμανοί φαρμακοποιοί, ο προϋπολογισμός θα εξοικονομούσε περί το 1,5 δισ ...

Σε αυτό το δημοσιονομικό περιβάλλον συνεχίζεται ο διάλογος για τα περιθώρια κέρδους των φαρμακοποιών, που καλύπτονται από τα Ταμεία, που με τη σειρά τους καλύπτονται με επιχορηγήσεις του προϋπολογισμού. ...

Το euribor κυμαίνεται τις τελευταίες ημέρες στο 5,1%, αλλά τα περιθώρια κέρδους έχουν αυξηθεί σε 2%, οδηγώντας σε στεγαστικά με επιτόκια άνω του 7% (5,1%+2%+0,12%) ...

Ο παραδοσιακός κλάδος ενασχόλησης της εταιρείας έχει πληγεί από την αύξηση της φορολογίας που επηρεάζει αρνητικά τον όγκο πωλήσεων και τα περιθώρια κέρδους των εταιρειών λιανικής πώλησης ...

Παρελθόν γίνονται για τα οπωροκηπευτικά τα περιθώρια κέρδους, που κυμαίνονταν από 8-12% στη χονδρική και από 20-40% στη λιανική. ...

Καταργούνται τα περιθώρια κέρδους σε οπωροκηπευτικά και παιδικές τροφές και απελευθερώνονται οι τιμές ...

Οι φόροι στην μέση τιμή της απλής αμόλυβδης υπερβαίνουν το ένα ευρώ ανά λίτρο, ενώ τα περιθώρια κέρδους των εταιρειών εμπορίας και πρατηριούχων καυσίμων διαμορφώνονται στα 9,91 λεπτά. ...

Τα Φυτικά συμπληρώματα είναι η μεγάλη αγάπη των ασχολούμενων με το μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο, καθώς και του συνόλου της κοινότητας μάρκετινγκ πολλαπλών επιπέδων, επειδή το περιεχόμενο των εν λόγω φυτικών προϊόντων είναι ανεπαρκώς ελεγχόμενο, και τα περιθώρια κέρδους είναι δυνητικά τεράστια ...

Πρόκειται για τα συµπεράσµατα µεγάλης επιστηµονικής µελέτης του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ (Ηλίας Ιωακείµογλου) µε θέµα «Κόστος εργασίας, περιθώρια κέρδους και ανταγωνιστικότητα στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1995-2009 ...

Σύμφωνα με την έρευνα, τα μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους παρατηρήθηκαν σε εταιρείες με έδρα τη Βόρεια Αμερική (9,4%), ενώ ακολουθούν Αφρική και Μέση Ανατολή (7,9%) και Ευρώπη (7,2%) ...

ΑΝΤΙ-ΟΠΑΠ - Προγνωστικά στοιχήματος, σύγκριση στοιχηματικων εταιριών Stoixima Στοιχημα - Στοιχημα: περιθώρια κέρδους και εισόδημα ...

Πως είναι δυνατόν, όταν η κυβέρνηση νομοθετεί πριν από λίγες ημέρες το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων, να αντιφάσκει σήμερα θεσπίζοντας ελάχιστα περιθώρια κέρδους, ενώ είναι σε όλους γνωστό ότι κάτι τέτοιο είναι αντίθετο με την κοινοτική και εθνική νομοθεσία καθώς και με το δίκαιο του ανταγωνισμού» ...

Οι αντασφαλιστικές εταιρείες έχουν την τεχνογνωσία και τα εργαλεία να εξασφαλίσουν τη δική τους κερδοφορία, αφήνοντας παράλληλα μικρά περιθώρια κέρδους στους ασφαλιστικούς οργανισμούς, που στην ουσία δουλεύουν για λογαριασμό των αντασφαλιστικών εταιρειών ...

Σύμφωνα με την αναφορά, τα μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους παρατηρήθηκαν σε εταιρίες με έδρα τη Βόρεια Αμερική (9,4%) ενώ ακολουθούν Αφρική και Μέση Ανατολή (7,9%) και Ευρώπη (7,2%) ...

Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι εδώ και πολλά χρόνια η Πέντε πετυχαίνει να διατηρεί από τα υψηλότερα περιθώρια κέρδους μεταξύ των επιχειρήσεων του κλάδου ...

Εφημερίδα Νέος Κηρυκας Χανιά - Neos Kirikas Newspaper Chania - Τεράστια περιθώρια κέρδους έχουν τα διυλιστήρια ...

Προσθέστε την αναγόμωση μελανιών στις υπηρεσίες του καταστήματος σας! Η Roll-INK print αναλμβάνει την αναγόμωση των περισσότερων τύπον μελανιών inkjet στις ποιο οικονομικές τιμές και με μεγάλα περιθώρια κέρδους ...

Με τέτοια περιθώρια κέρδους, οι κατασκευαστές μπορούν να αντέξουν οικονομικά να προσφέρουν όχι μόνο με 50 τοις εκατό έκπτωση σε μεταπωλητές, αλλά εύκολα και με 80 τοις εκατό ...

Σύµφωνα µε τη µελέτη: n Τόσο οι µεταβολές στο µέσοπεριθώριο κέρδους, όσο και οι µεταβολές του κόστους εργασίας ανά µονάδα προϊόντος δεν επηρέασαν σηµαντικά την ανταγωνιστικότητα τιµής κατά την περίοδο 1995-2009, διότι αθροιστικά µεταβλήθηκαν µε ρυθµούς ανάλογους προς τους αντίστοιχους στις 35 κυριότερες ανταγωνίστριες χώρες ...

Κατά τη διάρκεια ολόκληρης της περιόδου 1995-2009, τοµέσο περιθώριο κέρδους της ελληνικής οικονοµίας (40%) ήταν το υψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ενωση των 18 πιο προηγµένων χωρών, µε εξαίρεση την Ιρλανδία ...

Εντούτοις, η µείωση αυτή στο µέσο περιθώριο κέρδους ήταν µικρή (5%) και είχε ως σηµείο εκκίνησης το πολύ υψηλό επίπεδο του 40%, ενώ στις άλλες χώρες το αντίστοιχο περιθώριο κυµαίνεται µεταξύ 10% και 35% (και είναι µικρότερο του 30% στις περισσότερες περιπτώσεις) ...

Περιθώριο κέρδους είναι το ποσό που μπορεί να αυξήσει το κέρδος του συστήματος πριν από την επίτευξη των 0 dB κέρδος, και το περιθώριο φάσης είναι το ποσό της φάσης του συστήματος μπορεί να μεσολαβεί πριν από την επίτευξη των 180 ° lag φάση. ...

Σκεφτείτε ένα αρνητικό σύστημα ανάδρασης, εφόσον το σήμα ανατροφοδότησης έχει ίδιο μέγεθος και 180deg φάση, η προκύπτουσα σήμα θα είναι ασταθής.Για να πάρετε ένα σταθερό σύστημα ανάδρασης, είτε το μέγεθος του σήματος πρέπει να είναι μικρότερο (περιθώριο κέρδους) ή την καθυστέρηση της φάσης πρέπει να είναι μικρότερο (περιθώριο φάση). ...

Μείωση του συνολικού περιθωρίου κέρδους των φαρμακοποιών σε όχι περισσότερο από 15%, από το 2012, προβλέπει η τρίτη επικαιροποίηση του ...

Η περίοδος από το 2011 και μετά θα χαρακτηρίζεται από σημαντικές προκλήσεις για τη διατήρηση των περιθωρίων κέρδους καθώς και από ανάγκη συνεργασίας και συγκέντρωσης ...

Φορολογητέα αξία της παράδοσης αγαθών είναι το περιθώριο κέρδους που πραγματοποιεί ο υποκείμενος στο φόρο μεταπωλητής ...

Ως περιθώριο κέρδους λαμβάνεται η θετική διαφορά μεταξύ της τιμής πώλησης του αγαθού από τον υποκείμενο με το φόρο προστιθέμενης αξίας που αναλογεί στη θετική αυτή διαφορά και ο οποίος εξευρίσκεται με τους κανόνες της εσωτερικής υφαίρεσης ...

Σε περίπτωση άσκησης της επιλογής της παρούσας παραγράφου, προκειμένου να υπολογιστεί το περιθώριο κέρδους, κατά την έννοια της παραγράφου 3, ως τιμή αγοράς λαμβάνεται η φορολογητέα αξία κατά την εισαγωγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ...

Σε περίπτωση συγκεντρωτικών αγορών η πωλήσεων, υποχρεούται να επιμερίζει την αξία των αγαθών, στο βαθμό που κρίνεται απαραίτητο, για τον προσδιορισμό του περιθωρίου κέρδους εκάστης παράδοσης ...

Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις της παραγράφου 3, στις περιπτώσεις όπου είναι δύσκολο να προσδιοριστεί το περιθώριο κέρδους για κάθε παράδοση χωριστά, λόγω κυρίως συγκεντρωτικών αγορών η πωλήσεων ή μικρής αξίας αγαθών, η φορολογητέα αξία προσδιορίζεται συνολικά ανά φορολογική περίοδο ...

Στην περίπτωση εφαρμογής του προηγούμενου εδαφίου, η φορολογητέα αξία, για παραδόσεις αγαθών που υπάγονται στον ίδιο συντελεστή φόρου προστιθέμενης αξίας, είναι το συνολικό περιθώριο κέρδους, που πραγματοποιεί ο υποκείμενος στα φόρο μεταπωλητής κατά τη συγκεκριμένη φορολογική περίοδο ...

Ο υποκείμενος στο φόρο μεταπωλητής μπορεί να εφαρμόζει το κανονικό καθεστώς φορολογίας για παραδόσεις αγαθών της παραγράφου 1, έστω και αν πληρούνται οι προϋποθέσεις των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου αυτού, για την εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος του περιθωρίου κέρδους ...

Το περιθώριο κέρδους στις ασφαλιστικές λειτουργίες υπήρξε αρκετά σταθερό, σε ποσοστό 9-15% των ασφαλίστρων, και η ING δεν έχει υποστεί τις μεγάλες αυξομειώσεις των περιθωρίων κέρδους που υπέστησαν η Εθνική και η Interamerican ...

Το περιθώριο κέρδους στις ασφαλιστικές λειτουργίες ήταν το 9% των εσόδων από τα ασφάλιστρα το 2002, που δεν είναι αρκετό για να καλύψει το 11% των γενικών διαχειριστικών εξόδων ...

Η μέθοδος του μικτού περιθωρίου, γνωστή και ως μέθοδος του μικτού κέρδους (contribution margin method), είναι ουσιαστικά μια επέκταση της μεθόδου της μαθηματικής ισότητας, η οποία δείχνει καλύτερα τις σχέσεις μεταξύ κόστους, πωλήσεων και κερδών μιας επιχείρησης ...

Το ποσό που προκύπτει όταν από την τιμή πώλησης ενός προϊόντος αφαιρεθούν οι ανά μονάδα σταθερές και μεταβλητές δαπάνες του, ονομάζεται περιθώριο κέρδους (contribution margin). ...

Κάτι τέτοιο επιτυγχάνεται αν στην θέση του συντελεστή Κ (συντελεστής καθαρού κέρδους), τοποθετήσουμε το επιθυμητό κέρδος της επιχείρησης. ...

Αν επέλθει μεταβολή στο μεταβλητό κόστος μιας επιχείρησης, επηρεάζει άμεσα το συντελεστή περιθωρίου κέρδους της επιχείρησης, και στην συνέχεια και το νεκρό σημείο της ...

Το περιθώριο κέρδους είναι ένας δείκτης των πολιτικών τιμολόγησης μιας επιχείρησης και της δυνατότητάς του να ελέγξει τις δαπάνες ...

Οι διαφορές στο ανταγωνιστικό μίγμα στρατηγικής και προϊόντων αναγκάζουν το περιθώριο κέρδους για να ποικίλουν μεταξύ των διαφορετικών επιχειρήσεων. ...

Περιθώριο κέρδους υπολογισμού με Excel - Μεταφορτώστε έναν υπολογισμό με λογιστικό φύλλο (spreadsheet) Excel που υπολογίζει το περιθώριο κέρδους για σας. ...

Το πραγματικό περιθώριο κέρδους τους είναι 16,7% μειωμένο κατά 3,3% από την αρχική τους πρόβλεψη (20/120 = 0,1667)!! Και λίγο πιο επιστημονικά, προκύπτει ως εξής: ...

Και για να μετατρέψετε το markup στο πραγματικό περιθώριο κέρδους σας, χρησιμοποιείτε την απλή εξίσωση που έδωσα και στο post, που δεν χρειάζεται να γνωρίζετε και ιδιαίτερα μαθηματικά: ...

Ούτε λίγο, ούτε πολύ, ο Brian Marshall υποστηρίζει ότι το περιθώριο κέρδους για την Apple προσεγγίζει ή και ξεπερνά το ...

Η απάντηση είναι ότι στις περισσότερες περιπτώσεις αναφερόμαστε στο Καθαρό Κέρδος, το οποίο είναι ένα μέγεθος διαφορετικό από το Περιθώριο Κέρδους, το Mark-up, το Ποσοστό Μικτού Κέρδους, το Λειτουργικό Κέρδος και το Κέρδος προ Φόρων. ...

Για να υπολογίσουμε το Περιθώριο Κέρδους αρκεί να αφαιρέσουμε από την Καθαρή Τιμή Πώλησης το Κόστος Κτήσης του προϊόντος: ...

Στους φόρους αντιστοιχούσε το 59,8% της τιμής, η τιμή διυλιστηρίου ήταν το 31,3% και το περιθώριο κέρδους αντιστοιχούσε στο 8,8% ...

Κοινότητα Λογιστών Βήμα συζητήσεων: Περιθώριο κέρδους στο Άρθρο 45 - Κοινότητα Λογιστών Βήμα συζητήσεων ...

Ούτε λίγο, ούτε πολύ, ο Brian Marshall υποστηρίζει ότι το περιθώριο κέρδους για την Apple προσεγγίζει ή και ξεπερνά το 50% για κάθε μονάδα που θα πωλείται στη λιανική αγορά. ...

Στην πραγματικότητα η παρούσα σύμβαση μπορεί να είναι με τα σημερινά δεδομένα βιώσιμη, δηλαδή να αφήνει το περιθώριο κέρδους που επιθυμεί ο ιδιώτης, εφ’ όσον υπάρξουν ...

Από κάποια διερεύνηση σε ανάλογα δίκτυα είδαμε ότι οι γιατροί αμείβονται περίπου 5 € ανά επίσκεψη, γεγονός που δείχνει το περιθώριο του κέρδους της εταιρείας και την ποιότητα των υπηρεσιών των γιατρών που θα πρέπει να περιμένουμε ...

Η άμεση σύνδεση με τις διεθνείς τιμές προϊόντων σημαίνει ότι οι τιμές διυλιστηρίου δεν διαμορφώνονται με βάση την αρχή «κόστος + περιθώριο κέρδους» αλλά αντανακλούν τις συνθήκες και τις τιμές που επικρατούν στη διεθνή αγορά, όπως αυτές διαμορφώνονται σε εξειδικευμένες, χρηματιστηριακού τύπου, αγορές εμπορευμάτων (commodities exchanges) ...

Η συγκεκριμένη μέθοδος τιμολόγησης ουσιαστικά αφαιρεί από τα διυλιστήρια τη δυνατότητα να πωλούν με βάση «το κόστος συν το περιθώριο κέρδους» δεδομένου ότι σε περίπτωση χρέωσης από τα διυλιστήρια υψηλότερων τιμών η αγορά μπορεί να καταφύγει σε εναλλακτικές πηγές προμήθειας προϊόντων με βάση τις τιμές της αγοράς, αν αυτές ήταν χαμηλότερες. ...

Εξαρτάται από την ένταση του ανταγωνισμού και το διαφορετικό τρόπο υπολογισμού του περιθωρίου κέρδους από τις εταιρείες (σε €/λίτρο) και τους πρατηριούχους ...

Το μικτό περιθώριο κέρδους των κατόχων άδειας Λιανικής εξαρτάται κυρίως από τις λειτουργικές δαπάνες (π.χ ...

Σύμφωνα με την αναφορά, για τις εταιρίες του κλάδου, η περίοδος από το 2011 και μετά θα χαρακτηρίζεται από σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης, προκλήσεις για τη διατήρηση των περιθωρίων κέρδους καθώς και από ανάγκη συνεργασίας με άλλους παίκτες εντός του επιχειρηματικού τους περιβάλλοντος ...

Το μικτό περιθώριο κέρδους για την Apple διαμορφώθηκε στο 41,4% έναντι του 41,7% το αντίστοιχο τρίμηνο πέρυσι ενώ οι πωλήσεις σε διεθνές επίπεδο άγγιξαν το 59% του συνολικού τζίρου. ...

Όπως φαίνεται, το καθαρό περιθώριο κέρδους της εταιρίας A είναι σαφώς χαμηλότερο, αν και μιλάμε για δύο σχεδόν ίδιες εταιρίες ...

Σε περίπτωση που η εταιρία A προέβαινε σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 500.000 ευρώ, τότε, χωρίς να μεταβληθεί η ικανότητα της εταιρίας να παράγει κέρδη, το καθαρό περιθώριο κέρδους θα αυξανόταν από το 25% στο 31,7%. ...

Με τη βοήθεια της ανάλυσης νεκρού σημείου μπορείτε να βρείτε το σημείο που χωρίζει τη ζώνη κέρδους από τη ζώνη του ελλείμματος ...

Για την ανάλυσή του θα χρειαστείτε τα έσοδα, το μεταβλητό κόστος, το περιθώριο κέρδους, τα πάγια έξοδα και τα κέρδη ...

Όπως επισημαίνουν στο σελφ σέρβις στελέχη της, από το 1983 διατηρεί το ποσοστό καθαρού κέρδους επί του τζίρου της σε επίπεδο άνω του 3%, όταν σε μέσα επίπεδα ο ανταγωνισμός της εμπορεύεται τα προϊόντα του με περιθώριο κέρδους περίπου 1,2%. ...

Ως χρονιά με τη χαμηλότερη επίδοση αναφέρεται το 1999, οπότε το περιθώριο καθαρού κέρδους της περιορίσθηκε στο 3,01% επί του τζίρου της. ...

Ενδεικτικά, βάσει των στοιχείων της εταιρείας, η χρήση του 2008 έκλεισε γι’ αυτήν με περιθώριο κέρδους 3,87%, του 2007 με 4,27%, του 2006 με 4%, του 2005 με 3,61%, του 2004 με 5,14%, του 2003 με 5,84% και του 2002 με 5,43% ...

Η περυσινή χρονιά έκλεισε για την Πέντε με περιθώριο καθαρού κέρδους 3,72% –επίδοση ιδιαίτερα υψηλή, αν ληφθούν υπόψη το αρνητικό κλίμα στην αγορά, η μείωση των λιανικών πωλήσεων, η περιορισμένη ρευστότητα και οι επισφάλειες που έπληξαν χιλιάδες εμπορικές επιχειρήσεις ...

Στελέχη της Πέντε, σχολιάζοντας τα υψηλά περιθώρια καθαρού κέρδους, τα αποδίδουν σε ποικίλους παράγοντες, εστιάζοντας ωστόσο στη στρατηγική της συγκράτησης του κόστους, η οποία, όπως τονίζουν, χαρακτηρίζει από ιδρύσεως της εταιρείας, διασφαλίζοντας έτσι σε υψηλά επίπεδα την κερδοφορία της ...

Νίκος Ευαγγέλου, Sarantis SA: Καινοτομία, λογικές τιμές και αποδεκτά επίπεδα κέρδους Αυτά τα τρία ως στοιχεία ταυτότητας της επιχειρηματικής στρατηγικής ορίζουν με σωφροσύνη κι εντιμότητα ένα πλαίσιο συνεπούς προσαρμογής των επιχειρήσε.. ...

Οι κατ' ιδίαν λιανικές πωλήσεις σας δίνουν τη δυνατότητα να αγοράσετε προϊόντα Organo Gold σε τιμές χονδρικής και στη συνέχεια να τα πουλήσετε σε λιανική τιμή με περιθώριο κέρδους στα ροφήματα της Organo Gold περισσότερο από 50% ...

Όταν διαθέτετε στη λιανική προϊόντα Organo Gold, μπορείτε να διαμορφώσετε το περιθώριο κέρδους όσο θέλετε, αρκεί να είναι πάνω από 50% ...

Παράδειγμα διαμόρφωσης αντιπροσωπευτικού δείγματος για τον προσδιορισμό περιθωρίου κέρδους των εταιρειών του ν.3427/2005 στα ελληνικά: ...

Παράδειγμα διαμόρφωσης αντιπροσωπευτικού δείγματος για τον προσδιορισμό περιθωρίου κέρδους των εταιρειών του ν.3427/2005 στα αγγλικά: ...

Όταν εφαρμόζεται το καθεστώς του περιθωρίου κέρδους δεν θεωρείται ενδοκοινοτική απόκτηση αλλά έχουμε υποχρέωση υποβολής Intrastat. ...

Παναγόπουλος, σημειώνει ότι από την ανάλυση προκύπτει ότι τόσο οι µεταβολές στο µέσο περιθώριο κέρδους όσο και οι µεταβολές του κόστους εργασίας ανά µονάδα προϊόντος δεν επηρέασαν σηµαντικά την ανταγωνιστικότητα κατά την περίοδο 1995-2009, διότι αθροιστικά µεταβλήθηκαν µε ρυθµούς ανάλογους προς τους αντίστοιχους στις 35 κυριότερες ανταγωνίστριες χώρες ...

Επειδή σταθερές δαπάνες πρέπει πληρωμένος από το ακαθάριστο κέρδος, μια αλλαγή στο μικτό περιθώριο κέρδους προκαλεί συνήθως μια μεγαλύτερη αλλαγή στο λειτουργούν περιθώριο και μια ακόμα μεγαλύτερη αλλαγή στο κέρδος προκαταβολικού φόρου και EPS - με άλλα λόγια, όσο υψηλότερο το ακαθάριστο κέρδος, τόσο υψηλότερο το λειτουργική συνοδόντωση τροχών . ...

Εάν μια επιχείρηση έχει ένα υψηλότερο μικτό περιθώριο κέρδους από τους λόρδους της πρέπει είτε να έχει διαφοροποιημένος τα προϊόντα της ώστε να αποκτηθεί μια υψηλότερη τιμή, είτε αυτό πρέπει να είναι αποδοτικότερη και να έχει το χαμηλότερο κόστος. ...

Στο νέο τέταρτο επικαιροποιημένο μνημόνιο το ποσοστό κέρδους του φαρμακείου από τον νέο χρόνο δεν θα ξεπερνά το 15% ...

Με ζημίες έκλεισε τη χρήση 2010 μία στις τρεις επιχειρήσεις μεταποίησης στη βόρεια Ελλάδα, ενώ το περιθώριο κέρδους της μεταποιητικής βιομηχανίας του βορειοελλαδικού τόξου έφτασε πέρσι να τείνει στο μηδέν (0,5%), τιμή που αποτελεί ιστορικό χαμηλό δεκαετίας. ...

Διευρύνθηκε το περιθώριο κέρδους των τραπεζών στα δάνεια που προσφέρουν στα ελληνικά νοικοκυριά, τον Αύγουστο, καθώς μειώνουν περισσότερα τα επιτόκια στις καταθέσεις απ ότι στις χορηγήσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδος. ...

Το καθαρό περιθώριο κέρδους (μετά την αφαίρεση των συντελεστών κόστους) κυμαίνεται πλέον μεταξύ 8-11% αναλόγως των ιδιαίτερων στοιχείων εκάστου φαρμακείου ...

Η μείωση περιθωρίου κέρδους στο 15% στην ουσία καταργεί κάθε έννοια κέρδους διότι καλύπτει απλά και μόνο τα έξοδα λειτουργίας ...

Χρήζει ειδικής διερεύνησης κατά πόσο είναι νόμιμο και θεμιτό να οδηγούνται 12.000 φαρμακεία σε κλείσιμο μέσω μιας Διοικητικής Απόφασης (Διοικητικός καθορισμός περιθωρίου κέρδους) ...

Πιστεύουμε ότι ένα λογικό περιθώριο κέρδους όπως αυτό που ισχύει σήμερα είναι απαραίτητο όχι μόνο με όρους οικονομίας και όρους λογικής αλλά και με όρους Νομικούς (προστασία επιχειρήσεων) ...

Κατά την ανακοστολόγηση των φαρμάκων, η τιμή που διαμορφώνεται αρχικά, είναι η τιμή παραγωγού στην οποία προστίθενται τα ποσοστά κέρδους των χονδρεμπόρων και των φαρμακοποιών και ΦΠΑ ...

Με τα άρθρα 34 και 38 του ν.3918/2011 έγιναν παρεμβάσεις στο ποσοστό κέρδους και των φαρμακοποιών και των χονδρεμπόρων ...

Θα θέλαμε να απαντήσουμε συγκεκριμένα στον κύριο Μάνο, επί των παραδειγμάτων που έθεσε, αλλά τα στοιχεία που παρατίθενται είναι ελλιπή, αφού δεν αναφέρονται οι λιανικές τιμές των φαρμάκων, για να προσδιορίσουμε στην κάθε περίπτωση το ποσοστό κέρδους του φαρμακοποιού ...

Με το άρθρο 38 πραγματοποιήθηκε άμεση μείωση του κέρδους των χονδρεμπόρων κατά 1/3 του αρχικού ποσοστού κέρδους, με εφαρμογή από τον Μάιο του 2011, δηλαδή από 7,8% σε 5,4%. ...

Λοβέρδος είχε απαντήσει σε αυτό το οποίο γράφω: Οτι το περιθώριο κέρδους 35% επί της χονδρικής τιμής για τα ακριβά φάρμακα δεν δικαιολογείται ούτε οικονομικά ούτε ηθικά. ...

Λοβέρδος προβλέπει περιθώριο κέρδους που ξεκινά από 87,57 ευρώ για το φθηνότερο και καταλήγει σε 3.926,01 ευρώ για το ακριβότερο ...

Με το κλιμακούμενο ποσοστό επιστροφής επί του αιτουμένου ποσού, στο ποσοστό κέρδους του φαρμακοποιού στη λιανική τιμή του φαρμάκου πραγματοποιείται μεσοσταθμική μείωση 4 ποσοστιαίων μονάδων ...

Λοβέρδος ότι αντιμετώπισε το πρόβλημα του εξωφρενικού περιθωρίου κέρδους μειώνοντας (στην καλύτερη περίπτωση) το 35% σε 31% ...

Το περιθώριο δε κέρδους του φαρμακοποιού πράγματι υπολογίζεται από ένα σταθερό ποσό συν ένα μικρό ποσοστό επί της χονδρικής τιμής του φαρμάκου σε κλιμακωτή βάση ...

Με την εφαρμογή των σουηδικών περιθωρίων κέρδους πολλά φαρμακεία θα έκλειναν και ταυτόχρονα θα μειωνόταν δραστικά η επιβάρυνση του προϋπολογισμού για φάρμακα. ...

Το περιθώριο κέρδους από την εμπορία είναι σε γενικές γραμμές χαμηλότερο από το μέσο περιθώριο κέρδους από τη διύλιση και εξαρτάται από τη διαμόρφωση των τιμών των προϊόντων αυτών διεθνώς, τις τιμές αγοράς, και τις τιμές πώλησής τους. ...

Η μία μετά την άλλη, οι τράπεζες στην Ελλάδα προχωρούν σε αυξήσεις επιτοκίων, κυρίως σε στεγαστικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες, χρησιμοποιώντας το «όπλο» των περιθωρίων κέρδους ...

Από 0,80% έως 1% έναν χρόνο νωρίτερα, το περιθώριο κέρδους στα στεγαστικά δάνεια κυμαίνεται σήμερα ανάλογα με την τράπεζα από 2% έως και 3%, «φουσκώνοντας» ανάλογα τις μηνιαίες δόσεις ...

Χθες ήταν η σειρά της Γενικής Τράπεζας να ανακοινώσει νέα επιτόκια στεγαστικών δανείων, ταράσσοντας την αγορά με την επαναφορά επιτοκίων συνδεδεμένων με το βασικό επιτόκιο της ΕΚΤ, αλλά με περιθώριο κέρδους 3% ...

Σήµερα ισχύουν περιθώρια ανώτατου κέρδους (χονδρεµπορικό και λιανεµπορικό) σε 33 φρούτα και λαχανικά, τα οποία κυµαίνονται από 8% έως και 40% ...

Το DSL ειναι μια υπηρεσια χαμηλών περιθωριων κερδους, απλα λογω ανταγωνισμου, δεν μπορεις στο εξωτερικο να πουλας PSTN σε υψηλες τιμες. ...

Απλα στην αμερικη λογω ανταγωνισμου το αστικο τηλεφωνημα εγινε σχεδον δωρεαν, ενω στην ευρωπη λογω του μονοπωλιου των περισσοτερων οργανισμων, το αστικο τηλεφωνημα παρεμεινε ενα προιον με αρκετα σημαντικο περιθωριο κερδους. ...

Δεν συμφωνώ με τον POPE, γιατι με λίγες γνώσεις λογιστικής μπορείς να καταλάβεις το περιθώριο κερδους απο τους ισολογισμούς ...

Ο αριθμοδείκτης αυτός, γνωστός και ως μεικτό περιθώριο κέρδους, είναι πολύ σημαντικός διότι παρέχει ένα μέτρο αξιολόγησης της αποδοτικότητας των επιχειρήσεων ...

Οσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμοδείκτης μεικτού κέρδους τόσο καλύτερη από απόψεως κερδών είναι η θέση της επιχείρησης διότι μπορεί να αντιμετωπίσει, χωρίς δυσκολία, μια ενδεχόμενη αύξηση του κόστους των πωλούμενων προϊόντων της ...

Ενας υψηλός δείκτης μεικτού κέρδους δείχνει την ικανότητα της διοίκησης μιας επιχείρησης να επιτυγχάνει φθηνές αγορές και να πωλεί σε υψηλές τιμές. ...

Ο αριθμοδείκτης αυτός, γνωστός και ως καθαρό περιθώριο κέρδους, προσδιορίζει το κέρδος από τις λειτουργικές δραστηριότητες, δηλαδή το ποσοστό κέρδους που μένει στην επιχείρηση μετά την αφαίρεση από τις καθαρές πωλήσεις του κόστους πωληθέντων και των λοιπών εξόδων ...

Για παράδειγμα, αν σήμερα λάβει κάποιος δάνειο με κυμαινόμενο επιτόκιο euribor + 0,5% επιτοκιακό περιθώριο (το περιθώριο κέρδους της τράπεζας) το συνολικό επιτόκιο διαμορφώνεται στο 4,50% (4% euribor + 0,5% επιτοκιακό περιθώριο) ...

Χρυσοχοΐδης, ανακοινώνοντας την κατάργηση των περιθωρίων κέρδους στα οπωροκηπευτικά και στις παιδικές τροφές ...

Την πλήρη απελευθέρωση τιμών στις αγορές οπωροκηπευτικών και παιδικών τροφών, με την κατάργηση όλων των περιθωρίων κέρδους που ισχύουν σε αυτές. ...

Σε 15% από 35% που είναι σήμερα θα μειωθεί το 2012 το ποσοστό κέρδους των κλειστών επαγγελμάτων, σύμφωνα με το νέο αναθεωρημένο μνημόνιο της Κομισιόν που επιδιώκει να περιορίσει με αυτό τον τρόπο τις φαρμακευτικές δαπάνες. ...

Σύμφωνα με την Καθημερινή, όπως αναφέρεται στο κείμενο που δημοσιοποίησε το περασμένο Σάββατο η Κομισιόν, «αρχίζοντας από το 2012, το περιθώριο κέρδους των φαρμακείων υπολογίζεται σαν ένα ενιαίο σταθερό ποσό ή μία ενιαία σταθερή προμήθεια, συνδυασμένη με ένα μικρό περιθώριο κέρδους με στόχο το συνολικό ποσοστό κέρδους να μην ξεπερνά το 15%» ...

Το περιθώριο κέρδους είναι ένας δείκτης των πολιτικών τιμολόγησης μιας επιχείρησης και είναι δυνατότητα να ελεγχθούν οι δαπάνες ...

Οι διαφορές στην ανταγωνιστική στρατηγική και το προϊόν αναμιγνύουν το περιθώριο κέρδους αιτίας για να ποικίλουν μεταξύ των διαφορετικών επιχειρήσεων ...

 

Alphabetical table of contents:

16 3e 3y 8a 8e 8h 8r 8w 8y a8 ad ae af ag ai ak al am an ao ap ar as at au av ay ba be bi bl bo br bu by ca ce ch ci co cr cy da de dh di do dr dw dy e3 e8 eb ed ef eg ei ek el em en eo ep er es et ex ey f8 fa fe fh fi fl fo fr ft fu fw fy ga ge gh gi gk gl go gr gw gy ha he hf hl ia id ik in io ip is it je jo ka kb ke ki kl ko kr kt kw ky la le li lo ma me mh mi mo mp my na ne ni no nt ny o8 od of oi ok ol om on op or os ox oy pa pe ph pi pl pn po pr pt pw py qu ra re ri ro rw ry sa sc se sh si sk so sp st su sw sx sy ta te th ti to tr ts ty tz vi vo wa wi wk wo wr xa xe xh xi xl xo xp xr xw ya yb yc yd yg yl yp za ze


Copyright © whatgr.com 2012