[Betovios Logo] Τι καινούριο υπάρχει στην Blogoσφαιρα - Ιατρικές Ειδήσεις - Επικοινωνία

Μάθετε Για Τα Πιστοποιητικα Γλωσσομαθειας

Επιτροπή για να μελετήσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το ΑΣΕΠ αναφορικά με τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας τα οποία αποδέχεται κατά τη διεξαγωγή διαγωνισμών για τη στελέχωση των υπηρεσιών του Δημοσίου, συγκροτήθηκε στο υπ ...

Οι επιτυχόντες θα μπορούν απο τον Οκτώβριο να παραλαμβάνουν τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας απο τις διευθύνσεις και τα γραφεία που είχαν υποβάλει την αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις έχοντας μαζί τους το δελτίο εξεταζομένου ή το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας. ...

Τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας που γίνονται δεκτά για απαλλαγή από τα μαθήματα 1ου-4ου εξαμήνου πρέπει να είναι επισήμως αναγνωρισμένα από το Ελληνικό Κράτος. ...

Ρεπορτάζ: esos.gr Τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας που γίνονται δεκτά για την πρόσληψη των υποψηφίων στο δημόσιο, ύστερα και από τις πρόσφατες τροποποιήσεις είναι τα εξής: ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ − ΤΡΟΠΟΣ ...

Τα πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας που είναι αναγνωρισμένα από τον ΑΣΕΠ αλλά και τα περισσότερα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια είναι τα εξής: ...

Τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας του Goethe-Institut αποδεικνύουν με σαφήνεια τις γλωσσικές ικανότητες και το επίπεδο γνώσεων του κατόχου τους ...

Το esos.gr δημοσιεύει τα αναγνωρισμένα από το Κράτος πτυχία και πιστοποιητικά γλωσσομάθειας κατά ξένη γλώσσα ...

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση διοργανώνει τις εξετάσεις του Michigan University και προσφέρει τόσο σε ενήλικες όσο και σε παιδιά και εφήβους να αποκτήσουν διεθνώς αναγνωρισμένα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας ...

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ: Γνωμοδότηση του ΝΣΚ για τις προϋποθέσεις αποδοχής ή μη των πιστοποιητικών φορέων άλλων χωρών ...

Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρόβλημα ανέκυψε κατά τον πρόσφατο διαγωνισμό του δημοσίου, οπότε ζητήθηκε από τους υποψηφίους να καταθέσουν πιστοποιητικά γλωσσομάθειας συγκεκριμένων ξένων εξεταστικών κέντρων, όπως του Cambridge ή του Michigan των Ηνωμένων Πολιτειών. ...

Δίδεται έτσι το αποκλειστικό προνόμιο στα φροντιστήρια ξένων πρεσβειών να επιμορφώνουν τους Ελληνες υπηκόους στις ξένες γλώσσες και να εκδίδουν πιστοποιητικά γλωσσομάθειας. ...

Το πιστοποιητικό Competency, όπως και το πιστοποιητικό Proficiency του Πανεπιστημίου του Michigan, είναι επίσημα αναγνωρισμένο από το Ελληνικό κράτος ως πιστοποιητικό γλωσσομάθειας ...

Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας θεσμοθετήθηκε να πιστοποιεί τη γνώση της ξένης γλώσσας σε έξι επίπεδα, όπως έχουν προσδιορισθεί με βάση την κλίμακα επιπέδων γλωσσομάθειας του Συμβουλίου της Ευρώπης. ...

Τα ονόματα των επιτυχόντων στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας για έξι γλώσσες ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας. ...

Βάσει των ανωτέρω καθώς και των μέχρι σήμερα προσκομισθέντων στο ΑΣΕΠ, από τους οικείους φορείς, βεβαιωτικών εγγράφων γίνονται δεκτά, πέραν του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, τα εξής πιστοποιητικά: ...

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003. ...

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003. ...

Παραλαβή πτυχίων πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας στα Τρίκαλα - Τοπικές Ειδήσεις::Τα Νέα της Πόλης - Trikalanews.gr - Ηλεκτρονική Εφημερίδα του Νομού Τρικάλων ...

Τρικάλων, ανακοινώθηκε ότι έχουν παραληφθεί τα πτυχία του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Νοεμβρίου 2010. ...

Από τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου μέχρι και την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου θα υποβάλλονται στις Διευθύνσεις ή στα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αιτήσεις για συμμετοχή στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας εξεταστικής περιόδου Νοεμβρίου 2011 ...

Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας διευρύνει τα «σύνορά» του, καθώς στις πέντε δημοφιλέστερες ξένες γλώσσες, Αγγλικά , Γαλλικά , Γερμανικά , Ιταλικά και προσφάτως Ισπανικά , έρχονται πλέον να προστεθούν και τα Τουρκικά ...

Το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας καλύπτει αρκετές ξένες γλώσσες ώστε να μπορείτε να πιστοποιηθείτε σε όποια θέλετε ...

Στα Practice Tests αυτού του βιβλίου καλύπτονται πολλαπλώς όλοι οι τύποι δοκιμασιών, οι οποίοι ακολουθούν την τυπολογία που υιοθετεί το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, καθώς επίσης και η θεματολογία όπως διατυπώνεται στις προδιαγραφές ...

Κιλκίς καλούνται οι επιτυχόντες στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας για τις γλώσσες: ...

Ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Παιδείας τα ονόματα των επιτυχόντων στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας που πραγματοποιήθηκαν στις 7 και 8 Μαΐου 2011 ...

Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας θεσμοθετήθηκε να πιστοποιεί τη γνώση της ξένης γλώσσας σε έξι επίπεδα, όπως έχουν προσδιορισθεί με βάση την κλίμακα επιπέδων γλωσσομάθειας του Συμβουλίου της Ευρώπης και περιγράφονται ...

Από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2011 θα υποβάλλονται στις Διευθύνσεις ή τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας, αιτήσεις για συμμετοχή στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Νοεμβρίου 2011. ...

Οι ώρες και ο τόπος διεξαγωγής των εξετάσεων γλωσσομάθειας αναμένεται να ανακοινωθούν στο προσεχές διάστημα. ...

Οι άνθρωποι που πέρασαν επιτυχώς αυτό το τεστ έχουν την δυνατότητα να αποκτήσουν την Πιστοποίηση καταλληλότητας επιπέδου γνώσεων και την πιστοποίηση γλωσσομάθειας της Ρωσικής γλώσσας ...

Το Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας χορηγείται εφόσον συμπληρώσετε 398-530 points (λιγότερο από το 75% του τεστ) ...

Έχοντας παρακολουθήσει το συγκεκριμένο κύκλο μαθημάτων, το επίπεδο γλωσσομάθειας του σπουδαστή παρομοιάζει με αυτό του φυσικού ομιλητή ...

Σε κάθε επίπεδο αντιστοιχεί πιστοποιητικό γλωσσομάθειας το οποίο αποκτά ο ενδιαφερόμενος κατόπιν Κρατικής εξέτασης της Ρωσικής γλώσσας ...

Το επίπεδο γλωσσομάθειάς τους για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων τους διαπιστώνεται από την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού ...

Το Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αφορά τις περισσότερο διαδεδομένες διδασκόμενες γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά κ.α.) και είναι το αντίστοιχο σε κάθε γλώσσα επιπέδου Lower πτυχίο ...

Εκανα ιδιαιτερα στα ιταλικα για διαστημα 16μηνών ωστε να δωσω εξετασεις για το κρατικο πιστοποιητικο γλωσσομαθειας(ΚΠΓ). ...

Από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2011 θα υποβάλλονται στη Διευθύνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου, αιτήσεις για συμμετοχή στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Νοεμβρίου 2011. ...

Τα επίπεδα γνώσης που πιστοποιούνται προσδιορίστηκαν με βάση την κλίμακα επιπέδων γλωσσομάθειας του Συμβουλίου της Ευρώπης, όπως αυτά περιγράφονται στο Κοινό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες. ...

Οι εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας οργανώνονται από τη Διεύθυνση Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και διεξάγονται δύο φορές το χρόνο (Μάϊο και Νοέμβριο), στηριζόμενες στον οργανωμένο και άρτια εξοπλισμένο μηχανισμό των εξετάσεων πρόσβασης στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση. ...

Η επιστημονική και διοικητική στήριξη των εξετάσεων αυτών από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό συνετέλεσαν στην άμεση καταξίωση του νέου αυτού θεσμού, που θεωρείται, πλέον, ως ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και αξιόπιστο σύστημα πιστοποίησης γλωσσομάθειας. ...

Αιτήσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας - Τοπικά - Kosmoslarissa.gr - Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ...

Από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Λάρισας έχει ανακοινωθεί ότι μέχρι και την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2011 θα υποβάλλονται αιτήσεις για συμμετοχή στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας εξεταστικής περιόδου Νοεμβρίου 2011. ...

Το Eκπαιδευτικό Σύστημα και η Πιστοποίηση Γλωσσομάθειας σε Ξένες Γλώσσες και στην Ελληνική Γλώσσα ( Κοινές Προδιαγραφές και Χαρακτηριστικά των Εξετάσεων , Δείγματα Θεμάτων και Προδιαγραφές Σύνταξης , Θέματα Εξετάσεων κλπ) ...

Τα ονόματα των επιτυχόντων στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας δόθηκαν από το υπουργείο Παιδείας ...

Οι εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας πραγματοποιούνται δύο φορές το χρόνο, το πρώτο 20ήμερο Μαΐου και Νοεμβρίου, αντίστοιχα ...

Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (από το Μάιο 2006 έως σήμερα) ανά επίπεδο και γλώσσα καθώς και ανά ενότητα εξέτασης ...

Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας θεσπίστηκε από το ελληνικό κράτος με κίνητρο όχι το κέρδος αλλά την εξυπηρέτηση του πολίτη, ο οποίος επιθυμεί να πιστοποιήσει έγκυρα και αξιόπιστα τη γλωσσομάθειά του ...

Υπενθυμίζεται ότι από τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2011 μέχρι και την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2011 θα υποβάλλονται στις Διευθύνσεις ή Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας, αιτήσεις για συμμετοχή στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Νοεμβρίου 2011. ...

Από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται τα ονόματα των επιτυχόντων στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας για τις γλώσσες ...

Το Κρατικό Πτυχίο Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) θεσπίστηκε από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και διοργανώνεται από την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ...

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ: Τι αλλάζει από τις επόμενες εξετάσεις - kratiko pistopoiitiko glossomatheias ti allazei apo tis epomenes exetaseis ...

Το διήμερο 7-8 Μαΐου θα πραγματοποιηθούν σε σχολεία όλης της χώρας οι εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠγ) στα Αγγλικά, τα Γερμανικά, τα Γαλλικά, τα Ιταλικά, τα Ισπανικά και τα Τουρκικά ...

Το κρατικό σύστημα πιστοποίησης της γλωσσομάθειας υιοθετεί τον ορισμό των έξι επιπέδων και τα κατονομάζει ως εξής: ...

Το ΥΠ.Ε.Π.Θ., μέσω της Διεύθυνσης Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών, πιστοποιεί το επίπεδο γλωσσομάθειας των επιτυχόντων και χορηγεί το Κ.Π.Γ. ...

Η αξιολόγηση της γλωσσομάθειας ανατίθεται, κατά τα πρώτα χρόνια εφαρμογής του συστήματος, σε Τμήματα Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ...

Προβλήματα σχετικά με την απόδειξη της γλωσσομάθειας κατήγγειλε ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ, Γιώργος Βέης, κατά την παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης της Αρχής ...

Ζητήματα ανακύπτουν σε σχέση με την πιστοποίηση της γνώσης όλων των ξένων γλωσσών, με αποτέλεσμα το ΑΣΕΠ να καλείται να κρίνει επί της αποδοχής ή μη συνεχώς αυξανόμενου αριθμού πιστοποιητικών γλωσσομάθειας που δεν προβλέπονται ρητά στο προσοντολόγιο, ενώ και εδώ δεν λείπουν οι περιπτώσεις πιστοποιητικών που δεν είναι καν ενεργά στην Ελλάδα. ...

Οι εξετάσεις για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας διεξάγονται από επταμελή Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας. ...

Αποτελέσματα εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας εξεταστικής περιόδου Νοεμβρίου 2010 ...

Από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται τα ονόματα των επιτυχόντων στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας ...

Ως οικεία χώρα νοείται η χώρα στην οποία η μητρική ή επίσημη γλώσσα είναι η Αγγλική Βάσει των ανωτέρω καθώς και των μέχρι σήμερα προσκομισθέντων στο ΑΣΕΠ, από τους οικείους φορείς, βεβαιωτικών εγγράφων γίνονται δεκτά, πέραν του Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, τα εξής πιστοποιητικά: ...

Ανακοινώνεται ότι από τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου μέχρι την και την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2011 θα υποβάλλονται στις Διευθύνσεις ή Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας αιτήσεις για συμμετοχή στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας εξεταστικής περιόδου Νοεμβρίου 2011. ...

Υπενθυμίζει μάλιστα στην ηγεσία του υπουργείου παιδείας την εκδηλωθείσα πρόθεσή της να προχωρήσει στη θεσμοθέτηση κρατικού τίτλου γλωσσομάθειας λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις ομοσπονδιών και φορέων, πρόθεση που παραμένει κενό γράμμα. ...

Τότε ο σύλλογος φροντιστών Ηρακλείου Κρήτης απηύθυνε διαμαρτυρία προς το υπουργείο παιδείας καθώς δεν συμπεριλήφθηκε και το πιστοποιητικό γλωσσομάθειας PALSO. ...

Με αυτές παραχωρείται στα κράτη αυτά το αποκλειτικό προνόμοιο της επιμόρφωσης των Ελλήνων υπηκόων στην αγγλική, γαλλική, γερμανική και ιταλική γλώσσα αντίστοιχα, αλλά και της χορήγησης διαφόρων τίτλων πιστοποιητικών επιπέδου γλωσσομάθειας. ...

Τα χορηγούμενα πιστοποιητικά - βεβαιώσεις γλωσσομάθειας από την εν λόγω ομοσπονδία δεν αναγνωρίζονται από το υπουργείο παιδείας ως πιστοποιητικά σπουδών. ...

Πιστοποίηση γλωσσομάθειας, αγγλικών, γαλλικών, ιταλικών, γερμανικών, PROFICIENCY IN ENGLISH, CAMBRIDGE ...

Μπορείτε να διαβάσετε και άλλα άρθρα από τις κατηγορίες Shared , Εκπαίδευση , Παιδεία , αλλά και να τσεκάρετε τις σχετικές λέξεις-κλειδιά όπως αποτελέσματα εξετάσεων κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας , Υπουργείο Παιδείας ...

Ανακοινώνεται ότι από τη Δευτέρα 31 Ιανουαρίου μέχρι την και την Τρίτη 22 Φεβρουαρίου 2011 θα υποβάλλονται στις Διευθύνσεις ή Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας, αιτήσεις για συμμετοχή στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας εξεταστικής περιόδου Μαΐου 2011. ...

 

Alphabetical table of contents:

16 3e 3y 8a 8e 8h 8r 8w 8y a8 ad ae af ag ai ak al am an ao ap ar as at au av ay ba be bi bl bo br bu by ca ce ch ci co cr cy da de dh di do dr dw dy e3 e8 eb ed ef eg ei ek el em en eo ep er es et ex ey f8 fa fe fh fi fl fo fr ft fu fw fy ga ge gh gi gk gl go gr gw gy ha he hf hl ia id ik in io ip is it je jo ka kb ke ki kl ko kr kt kw ky la le li lo ma me mh mi mo mp my na ne ni no nt ny o8 od of oi ok ol om on op or os ox oy pa pe ph pi pl pn po pr pt pw py qu ra re ri ro rw ry sa sc se sh si sk so sp st su sw sx sy ta te th ti to tr ts ty tz vi vo wa wi wk wo wr xa xe xh xi xl xo xp xr xw ya yb yc yd yg yl yp za ze


Copyright © whatgr.com 2012