[Betovios Logo] Τι καινούριο υπάρχει στην Blogoσφαιρα - Ιατρικές Ειδήσεις - Επικοινωνία

Μάθετε Για Την Πωληση Λαχειων

.5) και συνεπώς τεκμαίρεται ότι το πρακτορείο κρατικών λαχείων και παιγνίων, ως επιχείρηση που τηρεί βιβλία Β’ κατηγορίας, το καθαρό εισόδημα από 1/7/2010 θα προσδιοριστεί λογιστικά κατά τις διατάξεις του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. ... More >>>

.6)   Φορολογία Εισοδήματος Στην φορολογία εισοδήματος, δεν ορίζεται ειδικός τρόπος προσδιορισμού του καθαρού εισοδήματος του πράκτορα κρατικών λαχείων και παιγνίων (βλ ... More >>>

.  Την ομόφωνη εισήγηση της Επιτροπής Διοίκησης Κρατικών Λαχείων, όπως διατυπώθηκε στη συνεδρίαση της 13ης Σεπτεμβρίου 2011 ... More >>>

.- Σκοπός των χορηγουμένων πιστώσεων είναι η συνεχής και απρόσκοπτη διακίνηση των λαχείων από πράκτορες και λαχειοπώλες ... More >>>

.- Η αύξηση πίστωσης σε πράκτορα που οφείλει (προ­σκόμιση νέας εγγυητικής επιστολής) θα εγκρίνεται με απόφαση της ΕΔΚΛ κατόπιν σχετικού αιτήματος αφού ληφθεί υπόψη το ποσοστό συμμετοχής του στην πώληση των λαχείων, η διαχρονική προσφορά του στα Κρατικά Λαχεία και η ανάγκη που επιβάλει την αύξηση της συνολικής οφειλής του ... More >>>

.- Η Επιτροπή Διοίκησης Κρατικών Λαχείων έχει τη δυνατότητα με αποφάσεις της να παρατείνει την προ­θεσμία εξόφλησης των κρατικών λαχείων για ειδικούς λόγους και λόγους ανώτερης βίας ... More >>>

/1936 μετονομάσθηκε σε «Διεύθυνση Κρατικών Λαχείων», ανήκει οργανικά στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και υπάγεται στην αρμοδιότητα και τον έλεγχο του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (Π.Δ.284/88) ... More >>>

Κεντρική Σελίδα » Επικαιρότητα » Οικονομία » Σύμβουλοι για την πώληση λαχείων και ΟΠΑΠ ... More >>>

Η Διεύθυνση Κρατικών Λαχείων ιδρύθηκε με διάταγμα τον Ιούλιο του 1929 με την αρχική ονομασία «Υπηρεσία του Λαχείου» ... More >>>

Η Διεύθυνση Κρατικών Λαχείων διοικείται από την Επιτροπή Διοίκησης Κρατικών Λαχείων σύμφωνα με το Π.Δ ... More >>>

Η Διεύθυνση Κρατικών Λαχείων είναι αρμόδια για την έκδοση, κυκλοφορία και την εν γένει διαχείριση των Κρατικών Λαχείων (Λαϊκού, Εθνικού, Ειδικού Κρατικού) ... More >>>

Η πώλησή του γίνεται από Πράκτορες Κρατικών Λαχείων , Λαχειοπώλες (περίπου 15.000 άτομα) και από τα Αντιπροσώπους των Πρακτόρων (περίπου 5.000) ... More >>>

Συστάθηκε τον Απρίλιο του 1937 με απόφαση της τότε Διοικούσας Επιτροπής Κρατικών Λαχείων , σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν ... More >>>

Αναγκαστικός Νόμος 2038/19-10-1939 (ΦΕΚ 454/Α/23-10-1939) «Περί τροποποιήσεως των διατάξεων περί Κρατικών Λαχείων» ... More >>>

Χονδρική διάθεση κρατικών λαχείων σε λιανοπωλητές (λαχειοπώλες) Γενικά Δικαιολογητικά Αίτηση χορήγησης άδειας πρακτόρευσης κρατικών λαχείων Επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν ... More >>>

Κληρώνει και για τα Λαχεία και το ΞΥΣΤΟ Στην αγορά των τυχερών παιχνιδιών, η διαχείριση και εκμετάλλευση των λαχείων θεωρείται σχετικά ασφαλής επιχειρηματική επένδυση ... More >>>

Δεν αποκλείεται η αξιοποίηση των Κρατικών Λαχείων να συνδυαστεί και με το «Ξυστό», για το οποίο σχεδιάζεται η επανακυκλοφορία του ... More >>>

Η τελευταία θεωρείται ο No 1 παίκτης στην αγορά των λαχείων, έχοντας υπογράψει συμβάσεις εκατομμυρίων σε όλο τον κόσμο ... More >>>

Εξαιρετικά, για επιχειρήσεις πρακτόρων κρατικών λαχείων, ως ακαθάριστα έσοδα λαμβάνονται για μεν τις λιανικές πωλήσεις λαχείων που διενεργούνται μέσω των καταστημάτων τους, η προμήθεια που δικαιούνται, για δε τις χονδρικές πωλήσεις, ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί της ονομαστικής αξίας των λαχείων για τη μεσολάβηση πώλησης αυτών ... More >>>

Στο διάστημα των 60 ημερών θα πρέπει, όπως ρητά αναφέρεται σε Μεσοπρόθεσμο και Μνημόνιο, πέρα από την ιδιωτικοποίηση των Κρατικών Λαχείων να γίνουν άλλα τέσσερα? βήματα για να εισπραχθούν 1,3 δισ ... More >>>

Για τα Κρατικά Λαχεία θα συσταθεί μία εταιρεία ειδικού σκοπού στην οποία θα ενσωματωθούν τα δικαιώματα για τις άδειες που θα διασφαλίζουν τους επενδυτές ότι για ορισμένο χρονικό διάστημα (10 με 15 χρόνια) η εταιρεία θα έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να προχωρά σε εκδόσεις λαχείων ... More >>>

Εξάλλου, ο ΟΠΑΠ μπορεί να παίξει ρόλο και στην αποκρατικοποίηση των Κρατικών Λαχείων διεκδικώντας την αγορά τους ... More >>>

Το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων και ειδικότερα οι κινήσεις που πρέπει να γίνουν μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου (πώληση Κρατικών Λαχείων, επέκταση σύμβασης Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, επέκταση σύμβασης και νέες άδειες στον ΟΠΑΠ, πώληση πακέτων μετοχών ΟΛΘ και ΕΥΑΘ) συζητήθηκαν χθες κατά τη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου ... More >>>

Πιθανότατα θα συσταθεί μία εταιρεία ειδικού σκοπού, στην οποία θα ενσωματωθεί μια άδεια που θα διασφαλίζει πως, για παράδειγμα, τα επόμενα 10-15 χρόνια η εταιρεία θα έχει δικαίωμα να προχωρεί σε εκδόσεις λαχείων και άλλων προϊόντων ... More >>>

Τα έσοδα φέτος από τη Διεύθυνση Κρατικών Λαχείων είναι κατά 70.526.200 ευρώ λιγότερα από τα αντίστοιχα του 2009 ... More >>>

Η αγορά των λαχείων γίνεται εύκολα και γρήγορα μέσω PayPal ακόμα και αν δεν έχετε τραπεζικο λογαριασμό, χρησιμοποιώντας μία οποιαδήποτε από τις Προπληρωμένες Κάρτες για αγορές στο internet, τις οποίες μπορείτε να προμηθευτείτε από τις τράπεζες Πειραιώς, Κύπρου, Αγροτική και Eurobank ... More >>>

Ουσιαστικά, εκείνο που θα κάνει το Δημόσιο είναι να παραχωρήσει μια άδεια για 10 ή περισσότερα έτη, αποκλειστικής λειτουργίας και διαχείρισης των κρατικών λαχείων για την οποία θα προεισπραχθεί το αντίτιμο ... More >>>

Στη διάρκεια της φετινής χρονιάς (από την αρχή έως τα τέλη Αυγούστου), οι πωλήσεις των λαχείων ήταν 194,92 εκατ ... More >>>

Πέραν τούτων, για την πώληση των κρατικών λαχείων υπάρχουν και ορισμένα άλλα αγκάθια: ... More >>>

Καταθέτουν εγγυητικές τραπεζών και εξοφλούν με μετρητά έπειτα από τέσσερις σειρές λαχείων που κυκλοφορούν ... More >>>

Έκτοτε το έχει ως κύριο επάγγελμα, καθώς εδώ και 15 χρόνια εργάζεται στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου, στο πρακτορείο λαχείων « ΣΤΑΣΙΝΟΥ» ... More >>>

Η κυβέρνηση έχει δεσμευθεί να εκχωρήσει τα δικαιώματά του επί των κρατικών λαχείων (Λαϊκό, Εθνικό, Ευρωπαϊκό και Στιγμιαίο Λαχείο- Ξυστό που βρίσκεται σε αναστολή) σε εταιρεία ειδικού σκοπού που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό ... More >>>

Για τα Κρατικά Λαχεία οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι Credit Suisse και Eurobank EFG Equities έχουν αναλάβει την πώληση του 100% των μετοχών αλλά θα προηγηθεί η εισφορά των λαχείων σε εταιρεία που θα συσταθεί για αυτό τον σκοπό. ... More >>>

TheLotter έχει μέχρι σήμερα καταβάλει πάνω από 470.000 cutomers μόλις πάνω από ΗΠΑ $ 19.000.000 σε κέρδη λαχείων ... More >>>

Η αγορά λαχείων σε τακτική βάση θα έχει ως αποτέλεσμα οι πελάτες λαμβάνουν μια σειρά από οφέλη της εμπιστοσύνης των πελατών, συμπεριλαμβανομένων δωρεάν εισιτήρια και εκπτώσεις για τις αγορές μέσω TheLotter του "VIP" πρόγραμμα ... More >>>

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Κρατικών Λαχείων, μοιράζεται στους τυχερούς άνω του 53% των ακαθάριστων εισπράξεων από την πώληση των λαχείων. ... More >>>

Πέρσι το Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο απέφερε έσοδα ύψους 52.532.000 εκατ ευρώ έναντι των 36.656.000 εκατ ευρώ της φετινής χρονιάς.Αναλυτικά τα έσοδα φέτος από τη Διεύθυνση Κρατικών Λαχείων είναι κατά 70.526.200 εκατ ευρώ λιγότερα από τα αντίστοιχα του 2009 ... More >>>

Ένα από τα πιο επιτυχημένα μοντέλα διαχείρισης στιγμιαίων λαχείων (και μάλιστα στην πιο απελευθερωμένη και ανταγωνιστική αγορά τυχερών παιχνιδιών στην Ευρώπη) συναντάται στην Ιταλία ... More >>>

Τελικά, ο Μάνος όχι μόνο γίνεται γαμπρός του Βασίλη, αλλά καταφέρνει να κάμψει τις συντηρητικές του πεποιθήσεις και να τερματίσει τη μανία του με την αγορά λαχείων ... More >>>

Οι ενδιαφερόμενοι θα σχεδιάσουν business plan για την αγορά λαχείων (Εθνικό, Λαϊκό, Ξυστό) αλλά και για τη χορήγηση αδειών για τα αθλητικά παιχνίδια του ΟΠΑΠ, με επέκτασή τους και σε on line παιχνίδια και σε τερματικά video ... More >>>

Εκτός στόχου κινδυνεύουν να βρεθούν τα έσοδα από αποκρατικοποιήσεις για το τρέχον γ' τρίμηνο λόγω της μετάθεσης της ιδιωτικοποίησης των κρατικών λαχείων και των μικρότερων του αναμενόμενων εσόδων από τον ΟΠΑΠ ενώ την ίδια στιγμή επήλθαν νέες αλλαγές στο πρόγραμμα της περιόδου 2011-2015 ... More >>>

Χριστοδουλάκης η πώληση των κρατικών λαχείων μετατίθεται επίσημα για τα τέλη Οκτωβρίου με Νοέμβριο λόγω τεχνικών προβλημάτων ως προς την τιτλοποίηση εσόδων που διενεργήθηκε το 2002 μέσω της εταιρία ειδικού σκοπού «Αριάδνη» ... More >>>

Η απόκλιση αναμένεται να μην παίξει σημαντικό ρόλο καθώς σύμφωνα με στελέχη του ΥΠΟΙΚ οφείλεται στην καθυστέρηση πώλησης των κρατικών λαχείων η οποία έχει δρομολογηθεί και ως εκ τούτου η χώρα δεν κινδυνεύει κατά τους ίδιους με «επίπληξη» από την τρόικα ... More >>>

Πέραν της πώλησης των κρατικών λαχείων που αναμένεται να φέρει στα κρατικά ταμεία έσοδα υψηλότερα των 800 εκ ... More >>>

Με την καινούρια αυτή εφαρμογή, μπορούν τα πρακτορεία Λαχείων να καταχωρούν τους πελάτες τους (Λαχειοπώλες) και να καταγράφουν τις πωλήσεις τους σε Λαχεία, Ξυστό κ.α ... More >>>

Ανά πάσα στιγμή μπορούν να δουν το υπόλοιπό τους και να εκτελέσουν εκτυπώσεις παράδοσης παραλαβής Λαχείων ... More >>>

Η αρχική ονομασία της «Διεύθυνσης Κρατικών Λαχείων» ήταν «Υπηρεσία Λαχείων» και ιδρύθηκε με προεδρικό διάταγμα τον Ιούλιο του 1929 ... More >>>

Επτά χρόνια αργότερα, τον Σεπτέμβριο του 1936, μετονομάστηκε σε «Διεύθυνση Κρατικών Λαχείων» διακριτό τίτλο που διατηρεί έως σήμερα ... More >>>

Αναλυτικά τα έσοδα φέτος από τη Διεύθυνση Κρατικών Λαχείων είναι κατά 70.526.200 εκατ ... More >>>

Όπως επισημαίνει στο Α.Π.Ε ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κρατικών Λαχείων Δημήτρης Δημόπουλος: «Η οικονομική κρίση σε συνδυασμό με τον ανταγωνισμό που υφίστανται τα λαχεία από τα τυχερά παιχνίδια του Ο.Π.Α.Π είναι οι βασικές αιτίες της μείωσης ... More >>>

Τις διατάξεις του Α.Ν 2038/1939 «Περί τροποποιήσε­ως των διατάξεων περί Κρατικών Λαχείων» ... More >>>

Τροποποιούμε τον ισχύοντα Κανονισμό Ίδρυσης και Λειτουργίας Πρακτορείων Κρατικών Λαχείων και ειδικώτερα τα άρθρα 7 και 14, σύμφωνα με την από 13 Σεπτεμβρίου 2011 ομόφωνη εισήγηση της Επιτροπής Διοίκησης Κρατικών Λαχείων, τα οποία αντικαθίστανται και διαμορφώνονται ως ακολούθως: ... More >>>

Η υπηρεσία μετονομάζεται τον Ιανουάριο σε "Διεύθυνση του Λαχείου του Στόλου" και τον Δεκέμβριο σε "Διεύθυνση Κρατικών Λαχείων" ... More >>>

Τον Οκτώβριο, λόγω του πληθωρισμού, πέφτουν κατακόρυφα οι πωλήσεις των λαχείων και η υπηρεσία κινδυνεύει να κλείσει ... More >>>

Χριστοδουλάκης είπε ότι η συμφωνία για την πώληση των κρατικών λαχείων θα μπορούσε γίνει το Νοέμβριο και πρόσθεσε ότι παραμένει ο προγραμματισμός για την πώληση ποσοστών σε ΔΕΠΑ, Ελληνικά Πετρέλαια, ΟΠΑΠ, καθώς για την επέκταση των αδειών κινητής τηλεφωνίας ... More >>>

Σήμερα το Κρατικό Λαχείο κυκλοφορεί στην αγορά τους ακόλουθους τρεις τύπους Λαχείων: το Παραδοσιακό εβδομαδιαίο Λαχείο, το Λάχείο Ειδικών Κληρώσεων και τα Ξυστά Λαχεία, όπως το ''ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΟ των 50 σεντ, το ''ΣΟΥΠΕΡ'' της 1 λίρας, το ''ΜΙΝΙ'' των 50 σεντ, το ''ΜΕΓΑΛΟ'' των 2 λιρών και το ''ΧΡΥΣΟ'' των 5 λιρών ... More >>>

Οσον αφορά τις πωλήσεις όλων των τύπων Κρατικών Λαχείων αυξήθηκαν από 30.333.000 λίρες το 2000 σε 35.471.400 λίρες το 2001, δηλαδή υπήρξε αύξηση 16,94% ... More >>>

Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, είπε ο Υπουργός, οι πωλήσεις Ξυστών Λαχείων ανήλθαν στο ποσό των 27.870.450 λιρών έναντι 23.977.000 λιρών για την ίδια περίοδο του 2001, σημειώνοντας αύξηση 16,5% ... More >>>

Υπογράμμισε ότι ''οι αγοραστές των Κρατικών Λαχείων έχουν την ευκαιρία με λίγα χρήματα να κερδίσουν και να καλύψουν άμεσες και πιεστικές ανάγκες τόσο των ιδίων όσο και των οικογενειών τους'' ... More >>>

Κληρίδης μέρος του ποσού που έχει διατεθεί για αγορά Κρατικών Λαχείων θα καταλήξει στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας και θα χρησιμοποιηθεί για αναπτυξιακούς σκοπούς επίσης προς όφελος της κοινωνίας ... More >>>

Όλα τα γραμμάτια φέρουν, εκτός από τις υπογραφές του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Διευθυντή της Διεύθυνσης Κρατικών Λαχείων, το όνομα και τη διεύθυνση του Πράκτορα που πούλησε το γραμμάτιο, με σφραγίδα ... More >>>

Αναγραφή ονόματος ή παρατήρηση που γίνεται σε γραμμάτιο σε ένδειξη συνιδιοκτησίας δεν έχει ισχύ απέναντι στη Διεύθυνση Κρατικών Λαχείων ... More >>>

Στις αποδείξεις πρέπει να γράφονται οι αριθμοί των λαχείων που προπληρώθηκαν, τα διακριτικά τους στοιχεία, το όνομα του αγοραστή, η ημερομηνία πληρωμής, το ποσό που πληρώθηκε και οι κληρώσεις της έκδοσης που μετέχουν τα προπληρωθέντα γραμμάτια ... More >>>

Με απόφαση της Επιτροπής Διοίκησης Κρατικών Λαχείων, είναι δυνατή η χρήση διαφόρων των ανωτέρω υλικών ... More >>>

Οι κληρώσεις ενεργούνται δημόσια, στην αίθουσα κληρώσεων της Διεύθυνσης Κρατικών Λαχείων, σε καθορισμένες ημέρες, από την Επιτροπή Διοίκησης Κρατικών Λαχείων κατά τον ακόλουθο τρόπο: ... More >>>

Μετά το τέλος κάθε κλήρωσης, η πνευματοδυναμική κληρωτίδα των χιλιάδων σφραγίζεται κατάλληλα, με λουκέτα ασφαλείας, από την Επιτροπή Διοίκησης Κρατικών Λαχείων και τα κλειδιά παραδίδονται στον Διευθυντή της Διεύθυνσης Κρατικών Λαχείων για φύλαξη ... More >>>

Με απόφαση της Επιτροπής Διοίκησης Κρατικών Λαχείων, για ειδικούς λόγους, ή λόγους ανωτέρας βίας είναι δυνατή η μετάθεση των ημερομηνιών των προγραμματισμένων κληρώσεων της Έκδοσης ... More >>>

Μετά το τέλος κάθε διαδοχικής κλήρωσης εκδίδεται από τη Δ/νση Κρατικών Λαχείων επίσημος κατάλογος κερδών, που φέρει έντυπη τη σφραγίδα της Διεύθυνσης Κρατικών Λαχείων και την υπογραφή του Διευθυντή της, βάσει του οποίου και μόνον, ενεργούνται οι πληρωμές των κερδών ... More >>>

Στις περιπτώσεις αυτές, ο αγοραστής του γραμματίου αφού πρώτα το προσκομίσει στο Πράκτορα, που θα το σφραγίσει και θα θέσει την ημερομηνία και την υπογραφή του στην πίσω πλευρά, το καταθέτει μετά στη Διεύθυνση Κρατικών Λαχείων μαζί με αίτηση για αναγνώριση των δικαιωμάτων του ... More >>>

Οι σχέσεις των αγοραστών με το λαχείο ρυθμίζονται με τις ειδικές διατάξεις που ισχύουν για τα λαχεία και το δίκαιο αξιογράφων, με το πρόγραμμα αυτό και τον Κανονισμό Ίδρυσης και Λειτουργίας Πρακτορείων Κρατικών Λαχείων ... More >>>

Η Διεύθυνση Κρατικών Λαχείων δύναται να προβαίνει στη δημοσίευση φωτογραφιών κλπ ... More >>>

Κάθε παράπονο κατά Πράκτορα πρέπει να απευθύνεται στη Διεύθυνση Κρατικών Λαχείων ... More >>>

Aρχική Ενημέρωση Τέλος Οκτωβρίου η πώληση των κρατικών λαχείων Σάββατο, 15 Οκτώβριος 2011 ... More >>>

Η τελευταία αλλαγή, για την οποία ενημέρωσε ο ειδικός γραμματέας Αποκρατικοποιήσεων τους ξένους επενδυτές στο Λονδίνο, είναι η μετάθεση για το 4ο τρίμηνο του 2011, της πώλησης των κρατικών λαχείων ... More >>>

Μετά τη μετάθεση για την πώληση των λαχείων, το ελληνικό δημόσιο ευελπιστεί πως μέσα στο Σεπτέμβριο θα προχωρήσει στη συμφωνία για την επέκταση της σύμβασης παραχώρησης για το «Ελευθέριος Βεντζέλος», την επέκταση της άδειας του ΟΠΑΠ καθώς και τη χορήγηση άδειας Video Lotto στον Οργαντσμό ... More >>>

Χριστοδουλάκη , η πώληση των κρατικών λαχείων μετατίθεται για το τέλος Οκτωβρίου ή αρχές Νοεμβρίου λόγω τεχνικών προβλημάτων ως προς την τιτλοποίηση εσόδων που διενεργήθηκε το 2002 μέσω της εταιρείας ειδικού σκοπού «Αριάδνη» ... More >>>

Διαβάστε το άρθρο «Τέλος Οκτωβρίου η πώληση των κρατικών λαχείων» στην πηγή: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ... More >>>

Ένας από αυτούς τους κλάδους είναι, μεταξύ άλλων και οι πράκτορες κρατικών λαχείων και παιγνίων ... More >>>

Γενικά, τα έσοδα φέτος από τη Διεύθυνση Κρατικών Λαχείων είναι κατά 70.526.200 ευρώ λιγότερα από τα αντίστοιχα του 2009 ... More >>>

Δημοτική Αγορά - Οδηγός Αττικής - ΑΤΤΙΚΗ - ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΛΑΧΕΙΩΝ - ΠΡΟΠΟ - ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ Μεταφορά στο περιεχόμενο Μεταφορά στην κύρια πλοήγηση Μεταφορά στην πρώτη στήλη Μεταφορά στη δεύτερη στήλη   ... More >>>

Αρνούνται να παραλάβουν οι πράκτορες των λαχείων τα Πρωτοχρονιάτικα Κρατικά Λαχεία, καθώς η υπόσχεση της κυβέρνησης για πάγωμα της φορολόγησης των κερδών των τυχερών παιχνιδιών με 10%, από το πρώτο ευρώ, δεν έχει γίνει ακόμη πράξη ... More >>>

Στο μεταξύ δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον για την αγορά λαχείων για την επόμενη σειρά κληρώσεων του Εθνικού που ξεκινά τον Ιανουάριο (η προπώληση αρχίζει την 1η Δεκεμβρίου) ... More >>>

Μικρές αυξήσεις, σε σχέση με πέρσι, παρουσιάζουν οι πωλήσεις των λαχείων (λαϊκό, εθνικό, κρατικό) ... More >>>

Αρχική ΕΙΔΗΣΕΙΣ Διεθνής Οικονομία Ανέβαλε την πώληση του 30% της εταιρίας λαχείων η Ισπανία ... More >>>

Στην επιλογή συμβούλων για την διάθεση των δικαιωμάτων του Δημοσίου επί των κρατικών λαχείων που εκδίδει, κυκλοφορεί και εν γένει διαχειρίζεται η Διεύθυνση Κρατικών Λαχείων του υπουργείου Οικονομικών, συμπεριλαμβανομένου του εποπτευόμενου από αυτήν στιγμιαίου κρατικού λαχείου προχώρησε η Διυπουργική Επιτροπή Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων ... More >>>

Μπορεί η Διυπουργική Επιτροπή Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων να αποφάσισε το Μάιο την πώληση των δικαιωμάτων του Δημοσίου επί των κρατικών λαχείων, ωστόσο η διαδικασία αυτή πρέπει να λάβει αναγκαστικά υπόψη τους όρους της τιτλοποίησης του 2000 ... More >>>

Παρά την πτώση λόγω της κρίσης ο τζίρος των κρατικών λαχείων παραμένει κοντά στα 320 εκατ ... More >>>

Eως τις 30 Νοεμβρίου οι πράκτορες λαχείων - ΠΡΟΠΟ και εφημεριδοπώλες μπορούν να θεωρήσουν βιβλία - Express.gr ... More >>>

Αρχική ΕΙΔΗΣΕΙΣ Οικονομία Eως τις 30 Νοεμβρίου οι πράκτορες λαχείων - ΠΡΟΠΟ και εφημεριδοπώλες μπορούν να θεωρήσουν βιβλία ... More >>>

Eως τις 30 Νοεμβρίου οι πράκτορες λαχείων - ΠΡΟΠΟ και εφημεριδοπώλες μπορούν να θεωρήσουν βιβλία ... More >>>

Στην προκείμενη περίπτωση, η ενάγουσα εκθέτει στην υπό κρίση αγωγή ότι συνήψε σύμβαση αλληλόχρεου λογαριασμού με τον εναγόμενο, στον οποίο καταχωρούνταν, με τη μορφή χρεοπιστώσεων, οι εκατέρωθεν απαιτήσεις τους, που προέκυπταν από συμβάσεις πωλήσεως στιγμιαίων κρατικών λαχείων «ΞΥΣΤΟ», τα οποία πωλούσε στον τελευταίο ... More >>>

Χριστοδουλάκης είπε ότι η συμφωνία για την πώληση των κρατικών λαχείων «θα μπορούσε να γίνει» το Νοέμβριο. ... More >>>

Για αργότερα φαίνεται ότι μετατίθενται για οι ιδιωτικοποιήσεις των ΟΛΘ, ΕΥΑΘ και Κρατικών Λαχείων ... More >>>

Οι συζητήσεις Σπανουδάκη με τους βαρόνους Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις που γίνονται από ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά, η διαχείριση του «Ξυστό» και των Κρατικών Λαχείων, θα φέρνει στην εταιρεία που θα αναλάβει να «τρέξει» την συγκεκριμένη δουλειά, περίπου 80 εκ ... More >>>

Το πρακτορείο κρατικών λαχείων < ΠΥΡΑΜΙΣ > δημιουργήθηκε το 1998 μετά την σύμβαση με την Διεύθυνση κρατικών λαχείων ... More >>>

Μετά το 2003 στις υπηρεσίες του πρακτορείου εκτός από τις πωλήσεις λαχείων και εξαργυρώσεις λαχνών, προστέθηκε και η υπηρεσία εξόφλησης λογαριασμών Δ.Ε.Η ... More >>>

Το Λαχείο αυτό κυκλοφορεί σε σειρές των 100.000 γραμματίων η κάθε μια (1-100.000) που κοστίζουν 3 € το ένα και φέρουν στην εμπρόσθια όψη τους εκτός των άλλων στοιχείων το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης των Κρατικών Λαχείων (European Lotteries) ... More >>>

Κατά την Ευρωπαϊκή κλήρωση κληρώνεται ένας μοναδικός "Ευρωπαϊκός λαχνός" η αξία του οποίου καθορίζεται κάθε φορά από την Ευρωπαϊκή Ένωση Κρατικών Λαχείων ο οποίος χρηματοδοτείται από την αγορά μεριδίων εκ μέρους των συμμετεχόντων κρατών ... More >>>

Η Δ/νση Κρατικών Λαχείων, πριν από την έναρξη της κλήρωσης θα καταθέσει στην Επιτροπή Διοίκησης Κρατικών Λαχείων πίνακα των γραμματίων του Λαχείου που δεν πωλήθηκαν ... More >>>

Οι αριθμοί που κερδίζουν, οι σειρές και τα αντίστοιχα ποσά των κερδών της ελληνικής κλήρωσης, εκφωνούνται από υπαλλήλους της Δ/νσης Κρατικών Λαχείων και καταγράφονται ... More >>>

Τα αποτελέσματα της κλήρωσης θα καταχωρηθούν από τη Γραμματέα της Επιτροπής Διοίκησης Κρατικών Λαχείων, σε πρωτόκολλο, που θα υπογραφεί απ' αυτήν και από τα μέλη και τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διοίκησης, που θα παραβρίσκονται στην κλήρωση ... More >>>

Με βάση το πρωτόκολλο αυτό θα εκδοθεί από τη Δ/νση Κρατικών Λαχείων ο επίσημος πίνακας κερδών, με τον οποίο - αποκλειστικά - θα γίνουν οι πληρωμές των κερδών ... More >>>

Η εξαγωγή μίας μπάλας από την κληρωτίδα που περιέχει τις 125 μπάλες θα προσδιορίσει το συμμετέχον μέλος που εξέδωσε το ή τα γραμμάτια λαχείων που κερδίζουν το μεγάλο Ευρωπαϊκό Λαχνό ... More >>>

Διότι σήμερα η Διεύθυνση Κρατικών Λαχείων ανήκει στο υπουργείο Οικονομικών και το ίδιο συμβαίνει και με τους περίπου 50 υπαλλήλους ... More >>>

Στην περίπτωση των λαχείων, αν γίνουν ανώνυμη εταιρεία, θα πρέπει αυτομάτως όλοι οι προμηθευτές (πράκτορες, χονδρέμποροι, λαχειοπώλες) να εξοφλήσουν πάραυτα το σημερινό πιστωτικό άνοιγμα, που υπολογίζεται στα 45 εκατ ... More >>>

Πέρυσι τα καθαρά κέρδη των κρατικών λαχείων δεν έφτασαν για να πληρωθούν οι δύο εξάμηνες δόσεις (συνολικά περί τα 75 εκατ.ευρώ) έναντι της τιτλοποίησης εσόδων που έχει γίνει προ δεκαετίας ... More >>>

Η πώληση των κρατικών λαχείων μετατίθεται για το τέλος Οκτωβρίου με Νοέμβριο, ενώ την ίδια ώρα διατυπώνονται φόβοι αναφορικά με το ενδεχόμενο να είναι χαμηλότερα από τα προβλεπόμενα και τα έσοδα από την επέκταση της άδειας μονοπωλίου και της χορήγησης άδεια βίντεο-λόττο στον ΟΠΑΠ ... More >>>

Δημοτική Αγορά - Ηλιούπολη - ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ - ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΛΑΧΕΙΩΝ - ΠΡΟΠΟ - ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ Μεταφορά στο περιεχόμενο Μεταφορά στην κύρια πλοήγηση Μεταφορά στην πρώτη στήλη Μεταφορά στη δεύτερη στήλη   ... More >>>

Χριστοδουλάκης, η πώληση των κρατικών λαχείων εξαιτίας τεχνικών προβλημάτων μεταφέρεται για τα τέλη Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου ... More >>>

Σύμφωνα μάλιστα, με πληροφορίες, στελέχη του υπουργείου Οικονομικών εμφανίζονται καθησυχαστικά και τονίζουν πως η καθυστέρηση πώλησης των κρατικών λαχείων δε θα προκαλέσει εμπλοκή στις διαπραγματεύσεις με την τρόικα ... More >>>

/11 (ΦΕΚ 2179 Β/29-9-2011) : Τροποποίηση του Κανονισμού Ίδρυσης και Λειτουργίας Πρακτορείων Κρατικών Λαχείων ... More >>>

 

Alphabetical table of contents:

16 3e 3y 8a 8e 8h 8r 8w 8y a8 ad ae af ag ai ak al am an ao ap ar as at au av ay ba be bi bl bo br bu by ca ce ch ci co cr cy da de dh di do dr dw dy e3 e8 eb ed ef eg ei ek el em en eo ep er es et ex ey f8 fa fe fh fi fl fo fr ft fu fw fy ga ge gh gi gk gl go gr gw gy ha he hf hl ia id ik in io ip is it je jo ka kb ke ki kl ko kr kt kw ky la le li lo ma me mh mi mo mp my na ne ni no nt ny o8 od of oi ok ol om on op or os ox oy pa pe ph pi pl pn po pr pt pw py qu ra re ri ro rw ry sa sc se sh si sk so sp st su sw sx sy ta te th ti to tr ts ty tz vi vo wa wi wk wo wr xa xe xh xi xl xo xp xr xw ya yb yc yd yg yl yp za ze


Copyright © whatgr.com 2012