[Betovios Logo] Τι καινούριο υπάρχει στην Blogoσφαιρα - Ιατρικές Ειδήσεις - Επικοινωνία

Μάθετε Για Τα Στερεα Ορυκτα Καυσιμα

Γνωρίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί νομικά δεσμευτικούς περιβαλλοντικούς περιορισμούς και υπάρχει μια γενικευμένη τάση απεξάρτησης από τα στερεά ορυκτά καύσιμα ...

Είναι προφανές ότι το σύνολο σχεδόν των χωρών της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης και κυρίως η Γερμανία, Πολωνία, Τσεχία Ελλάδα και Τουρκία, είναι σημαντικά εξαρτημένες από τα στερεά ορυκτά καύσιμα. ...

Η άνοδος της τιμής του πετρελαίου παρασύρει κυρίως το φυσικό αέριο, με αποτέλεσμα τα στερεά ορυκτά καύσιμα (άνθρακας, λιγνίτης) που είναι τα πιο ρυπογόνα όλων, να γίνονται ελκυστικά από οικονομικής απόψεως και να προτιμώνται για παραγωγή ενέργειας. ...

Το τελευταίο διάστημα, μετά την ψήφιση του νέου νομοθετικού πακέτου μέτρων της ΕΕ για μείωση των εκπομπών, εντείνονται οι διεργασίες για απεξάρτηση από τα στερεά ορυκτά καύσιμα ...

Το νέο νομοθετικό πακέτο μέτρων της ΕΕ, σχετικά με την μείωση των εκπομπών, περιλαμβάνει έντονη διεργασία για την απεξάρτηση από στερεά ορυκτά καύσιμα, ενώ επιβάλλει την πλήρη δημοπράτηση των εκπομπών σε εταιρείες ηλεκτροπαραγωγής ...

Σε παγκόσμιο επίπεδο, περισσότερες από 50 χώρες παράγουν στερεά ορυκτά καύσιμα με τη μορφή λιθάνθρακα, λιγνίτη ή τύρφης ...

Τα ορυκτά καύσιμα βγάζουν στην επιφάνεια το διοξείδιο του άνθρακα που είναι αποθηκευμένο στο υπέδαφος για εκατομμύρια χρόνια ...

Είναι πηγή διαθέσιμη παγκόσμια και σχεδόν ομοιόμορφα κατανεμημένη, σε αντίθεση με τα ορυκτά καύσιμα που εντοπίζονται σε περιορισμένες γεωγραφικές περιοχές ...

Από την άλλη, σαν μορφή ενέργειας η βιομάζα χαρακτηρίζεται από πολυμορφία, χαμηλό ενεργειακό περιεχόμενο, σε σύγκριση με τα ορυκτά καύσιμα, λόγω χαμηλής πυκνότητας και/ή υψηλής περιεκτικότητας σε νερό, εποχικότητα, μεγάλη διασπορά, κλπ ...

Τα χαρακτηριστικά αυτά συνεπάγονται πρόσθετες, σε σχέση με τα ορυκτά καύσιμα, δυσκολίες στη συλλογή, μεταφορά και αποθήκευσή της ...

Ο αυξημένος όγκος και η μεγάλη περιεκτικότητα σε υγρασία, σε σχέση με τα ορυκτά καύσιμα δυσχεραίνουν την ενεργειακή αξιοποίηση της βιομάζας. ...

Παγκόσμια Τράπεζα: «Εγκαταλείψτε τις επιδοτήσεις στα ορυκτά καύσιμα για να αντιμετωπίσετε την κλιματική αλλαγή» ...

Υπάρχει τώρα περισσότερο ενδιαφέρον στα υγρά και στερεά βιοκαύσιμα και αυτό οφείλεται σε παράγοντες όπως οι ανεβασμένες τιμές πετρελαίου, η ανάγκη για αυξημένη ενεργειακή ασφάλεια και η ανησυχία για τις εκπομπές αεριών του θερμοκηπίου από τα ορυκτά καύσιμα ...

Φυσικά, όλα τα αέρια-στερεά-υγρά ορυκτά καύσιμα κατά την καύση τους παράγουν αέρια που ενισχύουν το φαινομένο του θερμοκηπίου και την υπερθέρμανση του πλανήτη ,όπως CO2 και NOx. ...

Σε αυτήν την κλασική οικονομική προσέγγιση οι τεχνολογίες ηλεκτροπαραγωγής που χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα, και ιδιαίτερα στερεά (π.χ ...

Και στις δύο περιπτώσεις, δηλαδή και στην οικονομική και στην οικολογική κρίση, από πίσω βρίσκεται το βρώμικο πετρέλαιο και τα ορυκτά καύσιμα γενικότερα. ...

Οι ειδικοί, όπως ο Τζέρεμι Ρίφκιν, προβλέπουν πως το υδρογόνο έχει όλες τις δυνατότητες να αντικαταστήσει αργά η γρήγορα τα ορυκτά καύσιμα ...

Για παράδειγμα, ο λιθάνθρακας περιέχει μόνον 30% υδρογόνο, το πετρέλαιο περίπου 70%, ενώ το πολύ πιο αποδοτικό φυσικό αέριο αποτελείται κατά 90% από υδρογόνο! Η σταθερή αναβάθμιση του υδρογόνου μέσα στα ορυκτά καύσιμα προοιωνίζει ένα μέλλον, όπου η κυρίαρχη καύσιμη ύλη θα είναι το αφθονότερο και ελαφρύτερο στοιχείο του σύμπαντος. ...

Η αύξηση της χρήσης ενέργειας από ξύλο συμβάλει στην αντικατάσταση των μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και παράλληλα μειώνει τις εκπομπές από ορυκτά καύσιμα ...

Για τη χρήση ενέργειας από ξύλο, πρέπει να δημιουργηθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού, με την κατάργηση φορολογικών ρυθμίσεων ενισχύσεων που ευνοούν τα ορυκτά καύσιμα ...

Τούτο αφορά κυρίως την παραγωγή και τη χρήση ενέργειας όπου πρώτη ύλη είναι κυρίως τα ορυκτά καύσιμα, όπως ο λιγνίτης, ο άνθρακας, το πετρέλαιο, ο ασφαλτούχος σχιστόλιθος και το φυσικό αέριο. ...

Τα καύσιμα από ξύλο αντικαθιστούν τα ορυκτά καύσιμα για την παραγωγή ενέργειας τα οποία είναι ιδιαιτέρως επιβλαβή για το περιβάλλον. ...

Από πλευράς βιώσιμης ανάπτυξης, η ανανεώσιμη ενέργεια από ξύλο είναι πάντα προτιμότερη από την ενέργεια που παράγεται από ορυκτά καύσιμα ...

Ενεργειακή ασφάλεια, επάρκεια και ανεξαρτησία είναι τα ζητούμενα (η εξάρτηση από ορυκτά καύσιμα έχει εμφανείς αρνητικές συνέπειες) ...

Σύμφωνα με μελέτες της ΙΕΑ (World Energy Outlook), τα ορυκτά καύσιμα θα συνεχίσουν να αποτελούν την κύρια ενεργειακή πηγή έως το 2030, σημειώνοντας μάλιστα αύξηση παραγωγής τους μεταξύ 1,5 - 2,5% ...

Καθώς υποκαθιστά το πετρέλαιο και την ηλεκτρική ενέργεια (που στο μεγαλύτερο ποσοστό της παράγεται στην Ελλάδα από ορυκτά καύσιμα) συμβάλλει στη μείωση των εισαγωγών ορυκτών καυσίμων και στη μείωση των εκπομπών θερμοκηπιακών αερίων ...

Η ηλικία των νεκρών οργανισμών που με την εναπόθεσή τους σχηματίζουν τα ορυκτά καύσιμα κυμαίνεται από μερικά εκατομμύρια μέχρι 650 εκατομμύρια χρόνια. ...

Τα ορυκτά καύσιμα δεν είναι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας γιατί χρειάζονται εκατομμύρια χρόνια για να σχηματιστούν και έτσι εξαντλούνται με πολύ ταχύτερο ρυθμό από τον ρυθμό με τον οποίο σχηματίζονται ...

Τα ορυκτά καύσιμα σχηματίζονται από την αναερόβια αποσύνθεση των οργανισμών που απομένουν στο υπέδαφος της γης, συμπεριλαμβανομένου και του ζωοπλαγκτόν ή φυτοπλαγκτόν που εναποτίθεται στον βυθό της θάλασσας ή λιμνών ...

Τα ορυκτά καύσιμα είναι πολύ καλή ενεργειακή ύλη γιατί με την καύση τους παράγουν μεγάλο ποσό ενέργειας ...

Στην συνέχεια η χρήση των μηχανών εσωτερικής καύσης και η ανάπτυξη θερμοηλεκτρικών εργοστασίων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας έκαναν τις ανάγκες για ορυκτά καύσιμα μεγαλύτερες ...

Με την καύση των ορυκτών καυσίμων απελευθερώνονται και ραδιενεργές ουσίες όπως ουράνιο και θόριο τα οποίο περιέχονται σε μικρές ποσότητες στα ορυκτά καύσιμα. ...

Τα δύο αυτά στοιχεία (φιλικές στο περιβάλλον και ουσιαστικά ανεξάντλητες) τις διαφοροποιούν από τα ορυκτά καύσιμα που κυρίως χρησιμοποιούμε ...

Τα ορυκτά καύσιμα συναντώνται σε στερεά (λιγνίτης, ανθρακίτης, τύρφη), υγρή (μαζούτ, πετρέλαιο, κλπ) ή αέρια μορφή (φυσικό αέριο) (δες λέξεις) ...

Το μεγάλο πλεονέκτημά του είναι ότι μπορεί να προέλθει από πλήθος ενεργειακές πηγές: (από τα ορυκτά καύσιμα, από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ή από την πυρηνική ενέργεια) πράγμα το οποίο θα επιτρέψει τη σταδιακή απεξάρτηση του τομέα των μεταφορών από το πετρέλαιο ...

Η ενεργειακή ζήτηση το 2030 θα είναι πάνω από 50% αυξημένη σε σχέση με τη σημερινή, με κυρίαρχα τα ορυκτά καύσιμα και ιδιαίτερα τον άνθρακα στην κάλυψη της ...

 

Alphabetical table of contents:

16 3e 3y 8a 8e 8h 8r 8w 8y a8 ad ae af ag ai ak al am an ao ap ar as at au av ay ba be bi bl bo br bu by ca ce ch ci co cr cy da de dh di do dr dw dy e3 e8 eb ed ef eg ei ek el em en eo ep er es et ex ey f8 fa fe fh fi fl fo fr ft fu fw fy ga ge gh gi gk gl go gr gw gy ha he hf hl ia id ik in io ip is it je jo ka kb ke ki kl ko kr kt kw ky la le li lo ma me mh mi mo mp my na ne ni no nt ny o8 od of oi ok ol om on op or os ox oy pa pe ph pi pl pn po pr pt pw py qu ra re ri ro rw ry sa sc se sh si sk so sp st su sw sx sy ta te th ti to tr ts ty tz vi vo wa wi wk wo wr xa xe xh xi xl xo xp xr xw ya yb yc yd yg yl yp za ze


Copyright © whatgr.com 2012